29 stu.

NASTAVAK STRANAČKOG KUĆENJA POD INGERENCIJOM GRADA

Koncem listopada ove godine makarski gradonačelnik raspisao je Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Makarske. Sukladno Odluci o zakupu poslovnog prostora i Zaključku o utvrđivanju početne cijene zakupa najniže visine zakupnine, poslovni prostori daju se u zakup na rok od pet godina, s određenim početnim iznosom mjesečne zakupnine. Prema formalnim uvjetima natječaja pravo podnošenja pisane ponude imaju fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost, kao i pravne osobe.

I ne bi tu bilo ništa čudno i sporno da Grad tim istim obrtnicima te drugim fizičkim i pravnim osobama nije poprilično ograničio konkuriranje na natječaju decidiranjem specifičnih djelatnosti koje bi se, prema gradonačelnikovoj odluci, mogle obavljati u dva gradska prostora. Naime, u priloženoj tablici u sklopu natječajnog teksta lijepo piše da se u zakup daje prostor na adresi Lička 2, s ukupnom površinom od 27,36 četvornih metara, namijenjen okupljanju članstva i održavanju sastanaka vezano za zadaće Turističke zajednice. Drugi prostor na adresi Trg Tina Ujevića 1a s površinom od 124,78 četvorna metra također ima unaprijed definiranu djelatnost i to onu političku. Početni iznos mjesečne zakupnine bez PDV-a za prostor na Zelenci iznosi 2.736,00 kn, dok za onaj u centru iznosi 374,34 kn. Jamčevina za iste određena je pak kao trostruki iznos početne mjesečne zakupnine. Iako je otvaranje ponuda bilo zakazano za 25. studenog, na službenim mrežnim stranicama Grada ne može se naći podatak je li isto i održano te ako i jest, tko je dobio spomenute prostore.

Poslovni prostor u Ličkoj ulici

Što to zapravo znači? Jesu li formalni uvjeti ovakvih natječaja zaista samo “pro forma“? Do kuda seže sastavljanje određenih odluka, zaključaka i pravilnika koje služe održavanju političkih stranaka? Daje li Grad i ostalim građanima mogućnost obavljanja samostalnog rada? Hoće li Grad napokon početi promišljati o strateškom razvoju javno-civilne i javno-privatne suradnje? Možda bismo odgovore na ova i slična pitanja mogli naći u Strategiji razvoja grada Makarske čija se izrada i provedba zaustavila u svibnju 2017., na drugom sastanku njezinog Povjerenstva. Možda?!

U međuvremenu većina civilnih udruga i dalje nema nikakvu priliku koristiti gradske prostore te i dalje ukazuje na svoj „status beskućnika“ kojima sporadična i parcijalna rješenja (kao npr. adaptacija Gradske knjižnice) samo još više otežavaju provedbu njihovih redovnih aktivnosti. To, između ostalog, potvrđuje i negativni stav makarskog gradonačelnika kojem ne pada na pamet nedavno doniranu državnu imovinu (Vila Irena i bivše odmaralište u Gundulićevoj ulici) dati na korištenje ovdašnjim udrugama. Istovremeno cijene atraktivnijih i komercijalnijih gradskih prostora koji ne služe stranačkim aktivnostima dosežu astronomske brojke koje brojne obrte i firme tjeraju na prekid rada i otkazivanje najma. Jedini „uspješni“ primjer javno-privatne suradnje je davanje u zakup javno-prometnih površina za neke ugostiteljske objekte koji u želji za brzom zaradom već godinama žderu javni prostor i pretvaraju ga u „privatne prčije“. No, to je tema za neko sljedeće promišljanje.

Poslovni prostor na Trgu Tina Ujevića

Tekst je nastao u sklopu programa „Policy monitoring“ – nadgledanje javnih politika na lokalnoj razini.

Preporučene poveznice:

https://makarska.hr/hr/javni-natjecaj-za-davanje-u-zakup-poslovnih-prostora-u-vlasnistvu-grada-makarske/5316

https://makarska.hr/hr/strategija-razvoja/4485

02 svi.

Iskoristi priliku i postani Voditelj/ica Kluba za zapošljavanje

Udruga Ruke za bolju Makarsku traži osobu za rad na određeno vrijeme (15 mjeseci) u punom radnom vremenu na mjestu Projektni koordinator/ica – Voditelj/ica Kluba za zapošljavanje 

Posao se obavlja u sklopu projekta EXERCITATIONE, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, prijavljenog u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III, korisnika JU Makarska razvojna agencija MARA. Projekt ima za cilj intervenirati na tržište rada kroz razvijanje i provedbu prilagođenih programa osposobljavanja, prekvalifikacije i usavršavanja, osnaživanja i motiviranja pripadnika ciljane skupine za aktivaciju i ulazak u svijet rada.

UVJETI:

 • Razina obrazovanja: VSS
 • Radno iskustvo: minimum 1 godina u struci
 • Poznavanje osnova informatike: osnove korištenja računala u Windows okruženju: Word; Excel; Power Point; Internet
 • Poznavanje poslovne komunikacije: pisane i verbalne
 • Strani jezici: engleski jezik
 • Vozački ispit B kategorije
 • Volontersko iskustvo u organizaciji civilnoga društva je prednost

Opis poslova: Administriranje projektom kroz komunikaciju i koordinaciju s nositeljem projekta i projektnim partnerima te ostalim subjektima uključenim u provedbu aktivnosti, komunikacija s provedbenim tijelom zaduženim za praćenje provedbe projektnih aktivnosti; priprema zahtjeva za nadoknadom sredstava (ZNS); priprema postupaka javne nabave u skladu sa zakonom, koordinacija projektnim aktivnostima, praćenje provedbe i napredak realizacije projektnih aktivnosti, koordinacija čitavim projektnim timom, provedba elementa promidžbe i vidljivosti; provedba aktivnosti u okviru Kluba za zapošljavanje, grupni i individualni rad sa korisnicima, mentoriranje i podrška korisnicima, informiranje, povezivanje s poslodavcima, organizacija edukativnih programa, priprema promidžbeno-informativnih mjera, analiza oglasa objavljenih u tisku i na internetu, obavljanje obuke za traženje posla, komunikacija s poslodavcima,

Uz zamolbu priložiti:

 • životopis (Europass),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica) ili presliku osobne iskaznice,
 • diplomu visokoškolske ustanove kojom se dokazuje VII. stupanj stručne spreme društvenog smjera,
 • potvrdu o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje 1 godine – potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od 1 mjeseca),
 • potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci),
 • dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika,
 • dokaz o pohađanju dodatnih edukacija (komunikacijske vještine/poslovno komuniciranje/EU fondovi…),
 • dokaz o volonterskom iskustvu u udruzi,
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije.

Prijavom na natječaj kandidat jamči istinitost podataka i daje privolu Udruzi „Ruke“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te daje privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja elektroničkom poštom na e-mail adresu kandidata navedenu u prijavi. Prikupljeni podaci se neće koristiti u druge svrhe. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj. Osoba može u svakom trenutku, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Osobni podaci će se obrađivati u skladu s važećim propisima te opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade podataka prije njezina opoziva. Opoziv privole možete podnijeti osobno u Udruzi „Ruke“, na adresi Ivana Gundulića 1 u Makarskoj. Ova privola vrijedi do opoziva.


Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objave oglasa (zaključno do 10.05.2019), u pisanom obliku: putem e-maila na adresu: petar@ruke.hr ili poštom na adresu udruge: Ruke za bolju Makarsku, Ivana Gundulića 1. 21300 Makarska

06 ožu.

Osvijesti i prihvati promjenu! – uspješan primjer javno-civilne suradnje

Ciklusom radionica iz područja građanskog odgoja i obrazovanja, udruga Savjetovalište Lanterna u suradnji s partnerskim udrugama i ustanovama započela je s provedbom projekta Osvijesti i prihvati promjenu!

Kroz edukaciju djece i mladih te nizom ekoloških aktivnosti projektom se nastoji podići svijest o problematici nedostataka kvalitetnih projekata za osiguravanje održivog razvoja, lošeg gospodarenja otpadom te ulaganja u turizam bez kvalitetne infrastrukturne podrške, uključenja volontera i izvanobrazovnih sadržaja za djecu i mlade.

Jedan od Lanterninih partnera u projektu su i Ruke za bolju Makarsku, udruga koja već godinama kontinuirano i sustavno osnažuje mlade kao buduće nositelje promjene koji poznaju i razumiju društveno-političke procese, kritički ih promišljaju i djeluju s ciljem smanjenja društvene nejednakosti i poticanja društvene inkluzije. Neformalnom edukacijom  iz područja građanskog odgoja (Građanski inkubator) želi se uključiti mlade u opisivanje, analizu, prosudbu i rješavanje pitanja koja su važna za njih osobno u kontekstu osiguranja političkog, društvenog, kulturnog, gospodarskog i ekološkog razvoja društva u kojem žive.

Sadržaj dvosatnih besplatnih radionica koje će se održavati subotom poslijepodne vezan je uz razvoj političke i građanske pismenosti, ljudska prava, među-kulturalnost, ekonomiju i ekologiju. Teme se odnose na identitet, komunikaciju,  predrasude, stereotipe, diskriminaciju, demokraciju, građanstvo, sukob, ljudska prava, civilno društvo i aktivizam. Polaznici radionica će imati priliku koristiti različite metode tipične za neformalno učenje kao što su debata, oluja ideja, prepričavanje, pretraživanje medija, intervju, igranje uloga, simulacija vođenja, aktivno slušanje, pregovaranje i upoznavanje s radom institucija.

Prva  radionica na temu “Mladi i aktivno građanstvo“ održat će se u subotu, 16. ožujka s početkom u 16 sati u Info centru za mlade Makarska (Trg Hrpina 1.). Voditelj je Petar Kelvišer.

01 ožu.

Natječaj udruge MIKE za vrtiće, škole i slične ustanove

U cilju razvoja infrastrukture i poboljšanja uvjeta rada vrtića, škola i ostalih odgojno-obrazovnih ustanova i institucija, makarska udruga MIKE raspisala je natječaja u dvije kategorije: za financiranje projekata i izradu loga udruge MIKE.

Za prijavu projekta renoviranja, adaptacije ili opremanja prostora potrebno je udruzi dostaviti opis projekta uz fotografije postojećeg stanja (ukoliko se radi o renoviranju), predračun od strane izvođača i dobavljača te potpisanu suglasnost ravnatelja/ice o spremnosti primanja navedene donacije. Kandidati s ispunjenim uvjetima natječaja ulaze u uži krug, a broj prijavljenih projekata ovisi o financijskim mogućnostima udruge te je moguće financiranje i više od jednog prijavljenog projekta. O konačnom rezultatu natječaja odlučit će uži organizacijski krug udruge.

Za prijavu izrade loga udruge MIKE, ustanove i institucije trebaju organizirati likovno natjecanje u crtanju loga udruge unutar razreda ili grupe. Tema likovnog uratka vezana je uz zajedništvo, prijateljstvo, ljubav, sreću i solidarnost. Autor odabranog likovnog uratka će ostvariti subvenciju prije početka sljedeće školske godine u kupovini školske torbe, udžbenika, bilježnica i pribora, ukoliko se radi o školarcu. Ukoliko se ne radi o školarcu, pobjednik ostvaruje pravo na kupnju nečega što će mu/joj biti od pomoći u daljnjem radu i razvijanju (u vrijednosti do 2.000,00 kn). Izabrani uradak udruga MIKE koristit će kao logo na svojim majicama i ostalim promotivnim materijalima tijekom šk. godine 2019./2020.

Sve dokumente i materijale za prijavu na natječaj u obje kategorije potrebno je poslati poštom na adresu: Blato 9. 21 325 Tučepi  ili na e- mail udrugamilanozic@gmail.com, najkasnije do 15. ožujka 2019.

Članak je dio provedbe programa MagMa – Mreža aktivnih građana Makarska

09 velj.

UDRUGE PORUČUJU: ŽELIMO BITI PARTNERI JAVNOM SEKTORU!

„Kapaciteti civilnog sektora na lokalnoj razini“ naziv je panel rasprave koja je u organizaciji udruge Ruke za bolju Makarsku održana u petak, 08. veljače u prostoru Info centra za mlade Makarska. Jednom vrstom kvalitativnog ispitivanja putem fokus skupine nastojale su se tako utvrditi komparativne prednosti lokalnih udruga kao temelja njihove čvršće suradnje i planiranja zajedničkih aktivnosti. Također su se pokušale ispitati i potrebe udruga kako bi se kroz program Mreža aktivnih građana Makarska iste osnažilo za sudjelovanje u procesu razvijanja međusektorske suradnje i javno-civilnog partnerstva.

Panel raspravi odazvalo se i na njoj je sudjelovalo trinaest predstavnika lokalnih udruga od kojih su neki istovremeno aktivni u više njih. Ispred Savjetovališta Lanterna govorile su tako Ivona Vučić i Patricija Batinović, dok su Olivia Prodan Ravlić i Ramona Tarčuki u raspravi sudjelovale kao članice udruge OSI Sunce. Antonela Ela Sokol predstavila je rad Udruge za održivi razvoj Osejava, a o ovoj novoosnovanoj udruzi govorila je i Ivana Miočević Franić koja je predstavljala i udrugu Rockatansky. Od sportskih udruga raspravi se pridružio Nenad Židić iz Biciklističkog kluba Makarska, dok su o problemima udruga iz kulture (Zlatousti, FA Tempet, Gradski zbor Makarska) govorili Davor Šegota, Jadranka Beba Gaće i Tončića Ursić. O volontiranju i humanitarnom radu udruge MIKE govorio je Josko Batošić, dok se Manuela Puharić (Ruke za bolju Makarsku, OšNeš i UZOR Osejava) osvrnula na važnost što većeg uključenja građana u rad civilnih organizacija. Moderator i organizator rasprave bio Petar Kelvišer (Ruke za bolju Makarsku i UZOR Osejava).

Već iz samog predstavljanja u uvodnom dijelu rasprave mogla su se primijetiti različita iskustva udruga vezana uz područje djelovanja, „radni staž“, brojnost članova, način unutarnjeg ustrojstva, financijske i tehničke kapacitete te nošenje s različitim problemima i izazovima. Raspravom je ukazano na opasnost sindroma „sagorijevanja udruge“ uslijed  njihovog prevelikog fokusiranja na realizaciju redovnih aktivnosti i zaboravljanja potrebe unutarnjeg osnaživanja i kapacitiranja kroz razvijanje dodatnih aktivnosti, permanentnu edukaciju, zapošljavanje, pronalazak i opremanje radnog prostora i sl. Iako je većina udruga uskladila svoj rad s aktualnim Zakonom o udrugama, pojedine promjene zakonskih odredbi ipak lakše prate one udruge koje su kroz projekte i programe uspjele osigurati zapošljavanje svojih članova, nego isključivo volonterske udruge koje ne uspijevaju „pohvatati“ baš svaku stavku zakonske regulative kao što je podnošenje izvješća o volontiranju, vođenje dvojnog ili jednostavnog knjigovodstva, prijave na nacionalne i EU natječaje i sl. U tom smislu i najmanja administrativna poteškoća koja nije riješena na vrijeme nekim udrugama zna poprilično usporiti rad i otežati realizaciju važnih aktivnosti.

Na raspravi su se mogli čuti i različiti stavovi o mobilizaciji članstva kroz menadžment volontera, s obzirom da je nekim udrugama ova aktivnost sastavni dio njihove redovne aktivnosti dok se druge, uslijed manjka materijalnih sredstava i uvjeta rada, bore s problemom regrutacije novih članova. U tom smjeru je i išao najveći dio rasprave kroz navođenje dugogodišnjeg problema neadekvatnih materijalnih (financijskih, prostornih, tehničkih) uvjeta rada s kojim se suočava dobar dio makarskih udruga. Prvenstveno je istaknut problem nedovoljnog izdvajanja iz gradskog proračuna za primjerice udruge u kulturi. Ova je stavka, prema mišljenju pojedinih panelista, već godinama ista te se, s pojavom novih udruga, ona samo još više mrvi na sve niže pojedinačne iznose, nedovoljne za pokrivanje troškova redovnog rada udruga. Kako je rečeno, nedostatkom jasne vizije razvoja civilnog sektora u Makarskoj od strane bilo koje vlasti unazad 15 godina, ovdašnje su udruge već godinama „beskućnici“ kojima sadašnja parcijalna rješenja (npr. adaptacija Gradske knjižnice) samo još više otežavaju provedbu njihovih  redovnih aktivnosti.

Na panel raspravi se moglo čuti kako se prijavom na županijske i nacionalne natječaje dio udruga prestao oslanjati isključivo na sredstva iz gradskog proračuna, no veliki broj njih i dalje doživljava Grad kao osnovni izvor svog financiranja, a aktivnosti poput fundraisinga ili samostalne djelatnosti potpuno su im nepoznate. Pri tome neke udruge teško prihvaćaju obvezu samostalnog pisanja projektnih prijedloga kao i podnošenja izvješća o utrošenom novcu. Uzroke ovog problema jedan dio panelista vidi u nedovoljno preciziranom odnosu između Grada kao pružatelja financijske potpore i samih udruga kao korisnika iste. Stavke ugovora, doduše, definiraju obveze obiju strana, no kršenje istih se uopće ne sankcionira jer pružatelj potpore tj. Grad ne provodi dovoljno dobro evaluaciju projekata i programa, kako u fazi njihove prijave, tako i nakon izvješća o provedbi istih. Neki su panelisti ipak naveli potrebu permanentne edukacije iz područja projektnog planiranja te su istaknuli važnost razvijanja znanja i kompetencija iz ostalih područja rada civilnog sektora koje bi  udruge osposobile za proces razvijanja samofinanciranja kao jednog od uvjeta njihove održivosti. Kakvi su točno trenutni kapaciteti lokalnih udruga po tom pitanju nije se moglo do kraja utvrditi jer svaka od udruga na sebi svojstven način gleda na vlastitu ulogu i obvezu u procesu osnaživanja i poboljšanja svog rada.

No, bez obzira na različitost stavova i potreba, zaključak panel rasprave išao je u smjeru usuglašavanju oko potrebe osnivanja svojevrsnog gradskog Ureda za udruge koji bi pružao stručnu pomoć i savjetovanje civilnom sektoru. Također je istaknuta potreba osiguravanja javnog suradničkog prostora od strane Grada Makarske koji ne smije doživjeti sudbinu projekta „adaptacije zajedničkog prostora u bivšoj upravnoj zgradi Metalplastike“. Najvažnije od svega, rasprava je iznjedrila zajedničku želju da se udruge konačno počne doživljavati i prihvaćati kao partnere i pružatelje usluga javnom sektoru, a ne tek puke korisnike njegovog novca.  U tom je smislu dogovorena i skora sljedeća javna rasprava na kojoj bi se, uz sudjelovanje predstavnika Grada i gradskih ustanova, raspravljalo o uspostavi drugačijeg i boljeg modela javno-civilnog partnerstva.

Članak je dio provedbe programa MagMa – Mreža aktivnih građana Makarska