31 lis.

Javni uvid u Nacrt plana razvoja kulturnog turizma

Grad Makarska izradio je Nacrt plana razvoja kulturnog turizma koji će na uvidu javnosti, na internetskoj stranici Grada, biti dostupan sve do 10. studenog. Komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije svi zainteresirani mogu poslati na adresu elektroničke pošte: projekti@makarska.hr do isteka propisanog roka. U tekstu elektroničke poruke treba istaknuti:
•          Ime/Naziv sudionika u savjetovanju
•          Stranica prijedloga/ primjedbe
•          Tekst prijedloga/primjedbe
Pristigle komentare, prijedloge i primjedbe će obraditi imenovana radna skupina koja će ih objediniti u konačan dokument.
Ciljevi zbog kojih se Grad Makarska odlučio na donošenje ovakvog dokumenta su izrada smjernica za kreiranje specijalizirane autentične turističke ponude kulturnog turizma, definiranje razvojnih mjera kulturnog turizma, definiranje kulturno-turističkih projekata grada Makarske te izrada smjernica za realizaciju istih.
Polazište za izradu Plana bila je činjenica da turizam u gradu Makarskoj predstavlja najvažniju gospodarsku aktivnost. Iz tog razloga nužno je planski pristupiti razvoju selektivnih vrsta turizma, a posebice kulturnog turizma, s obzirom na to da u Makarskoj postojerazvojni projekti čija se realizacija treba planirati razvojnim dokumentom.
Za izradu Plana razvoja kulturnog turizma grada Makarske koristio se standardni metodološki postupak za izradu razvojnih planskih dokumenata. Za potrebe izrade ovog dokumenta imenovana je radna skupina čiji su članovi birani  na temelju svojih specifičnih znanja i iskustava, struke i dosadašnjeg zalaganja u lokalnoj zajednici. Za potrebe sekundarnog dijela istraživanja korištena je relevantna literatura, baze podataka, članci i sl. S analizom stanja započelo se konzultirajući dokumentacijsku osnovu, pravne akte, kao i pozitivne zakonske propise Grada Makarske, Splitsko-dalmatinske županije, Republike Hrvatske i Europske unije.
Također je provedeno nekoliko primarnih istraživanja o kulturnom turističkom potencijalu grada Makarske. Na temelju provedenih analiza i istraživanja pristupilo se izradi SWOT analize u koju su bile uključene sljedeće interesno-utjecajne skupine:
–        privatni iznajmljivači
–        turističke agencije
–        hotelijeri
–        mjesni odbori
–        članovi Gradskog vijeća
–        djelatnici u kulturi (civilni, javni i gospodarski sektor)
–        djelatnici u turizmu (civilni, javni i gospodarski sektor).
Instrument istraživanja bili su upitnici za izradu SWOT analize. Na temelju obrade rezultata SWOT analize održana je radionica o viziji, misiji i ciljevima Akcijskog plana, na temelju čega je radna skupina dalje izradila cjelovit pregled aktivnosti i zadaća, njihove izvršitelje te okvirne  rokove.

Integralni tekst Nacrta plana razvoja kulturnog turizma možete pročitati OVDJE.

28 lis.

Edukacija za koorinatore/ice strukturiranog dijaloga u zajednici

Mreža mladih Hrvatske poziva članove uduga mladih i za mlade na sudjelovanje u višednevnom treningu za koordinatora/icu strukturiranog dijaloga u zajednici.

Ukoliko želite da vaša organizacija i mladi u vašoj zajednici imaju glas u procesima donošenja odluka na svim razinama te želite saznati što je to strukturirani dijalog,  ovo je onda trening koji ne smijete propustiti!

Trening nudi „kompletan paket“ relevantnih znanja za provedbu strukturiranog dijaloga u lokalnoj zajednici, ali istovremeno omogućuje  razumijevanje cjeline procesa te njegov utjecaj i svrhu. Trening kombinira teorijsku i praktičnu razinu: upoznavanje sa strukturiranim dijalogom i načinom njegove provedbe na EU razini, stručnu trenersku pomoć u planiranju aktivnosti u lokalnoj zajednici i istraživanja mogućnosti kako kontinuirano i kvalitetno sudjelovanje u strukturiranom dijaloga učiniti održivim s financijskog aspekta.

Polaznici edukacije imaju mogućnost doprinijeti razvoju kampanje koja strukturirani dijalog među mladima u Hrvatskoj treba učiniti prepoznatljivim, zanimljivim i pristupačnim. Trening će voditi iskusni treneri uključeni u strukturirani dijalog na različitim razinama: od europske, preko nacionalne do lokalne/provedbene.

Trening je namijenjen prvenstveno mladima koji djeluju unutar udruga mladih i za mlade, ali je otvoren i za sve osobe u radu mladima na lokalnoj razini, neovisno o njihovom organizacijskom/institucionalnom profilu, pod pretpostavkom da su motivirane doprinijeti provedbi strukturiranog dijaloga u Hrvatskoj.

Organizatori snose troškove putovanja te hrane i smještaja za vrijeme kompletnog trajanja programa.

Trening se održava od 23. do 27. studenog u Crikvenici (Hotel Villa Ružica). Dolazak je predviđen 23. studenog u popodnevnim satima, odlazak 27. nakon ručka. Prijave se vrše putem ove POVEZNICE, zaključno s srijedom, 18. studenog u 12:00.  Kriteriji selekcije su: iskazani interes kandidata, ocjena programskih kapaciteta organizacije te rodna i geografska uravnoteženost grupe. Na treningu može sudjelovati najviše 20 sudionika.

Dodatne informacije, skupa s detaljnim programom i logističkim informacijama bit će dostavljene odabranim kandidatima. Za sva pitanja u međuvremenu možete se obratiti Marinu Živkoviću na: marin@mmh.hr i/ili 01/4573-937.

Mreža mladih Hrvatske trening organizira uz potporu programa Erasmus + te Ministarstva socijalne politike i mladih u suradnji s Nacionalnom radnom skupinom za provedbu strukturiranog dijaloga.

23 lis.

Kako podučavati djecu i mlade o održivom razvoju?

U organizaciji Društva za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) u Zagrebu će se u četvrtak, 29.10.2015. od 13 sati na Trgu kralja Petra Krešimira IV. 2 (zgrada SSSH) održati radionica “Kako poučavati održivi razvoj u školama – uloga nevladinih organizacija“.

Cilj radionice je razmjena primjera dobre prakse u poučavanju o održivom razvoju (aktivnosti, metode, alati, uklapanje u postojeći kurikulum), predstavljanje dodatnih opcija za poučavanje (didaktičke igračke, on-line alati) te diskusija o ostalim mogućnostima poučavanja, s naglaskom na modul održivi razvoj unutar predmeta građanski odgoj i obrazovanje.

Brojne organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom okoliša imaju želju uključiti teme okoliša, energije i održivog razvoja u škole, ali često nemaju kapaciteta (vremenskih i financijskih) ili prikladnih alata da bi željeno provele. Također, s obzirom na to da nema sustavnog provođenja edukacije o održivom razvoju u školama, poučavanje o istom uglavnom ovisi o entuzijazmu pojedinih nastavnika ili ravnatelja. Može li uvođenje građanskog odgoja (modul održivi razvoj) riješiti ovaj problem? Koja je moguća uloga organizacija civilnog društva u poučavanju održivog razvoja? Cilj ove radionuce je potaknuti aktivnu diskusiju o ovim pitanjima i doći do zajedničkih zaključaka kako možemo poboljšati edukaciju o održivom razvoju u školama.

Radionica je namijenjena:

  • organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom okoliša i/ili održivim razvojem,
  • organizacijama koje aktivno rade sa školama i/ili se bave poboljšanjem kvalitete obrazovnih programa,
  • nastavnicima koji su u matičnim školama već aktivni u implementaciji aktivnosti kojima se poučava održivi razvoj,
  • ostalim zainteresiranima.

Obrazac za prijave dostupan je ovdje. Zainteresirane molimo da se prijave do utorka, 27.10.2015. Poziv i program događanja dostupan je ovdje.

Radionicu se organizira u sklopu projekta  STRONG SEE (Jačanje uloge nevladinih organizacija u javnom dijalogu o zaštiti klime u Jugoistočnoj Europi) koji se provodi uz podršku njemačke Federalne Fondacije za životnu sredinu – DBU.

18 lis.

Abeceda aktivnog građanstva

U sklopu provedbe projekta izrade Lokalnog programa djelovanja za mlade, GI “Ruke” u suradnji sa Savjetovalištem Lanterna i Gradom Makarska započela je sa ciklusom radionica za mlade od 15 do 30 godina.

Prva radionica u okviru edukativnog modula pod nazivom Abeceda aktivnog gađanstva održat će se u petak, 23. listopada u 20:00 sati u prostorijama Savjetovališta Lanterna (Trg Tina Ujevića 1/4).

Svrha radionica je obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo sa širokim spektrom dionika te formalnih, neformalnih i informalnih sredstava za obrazovanje. Cilj radionica je osnaživanje mladih kao aktivnih subjekata, nositelja društvene promjene koji poznaju i razumiju društveno-političke procese, kritički ih promišljaju i nenasilno djeluju s ciljem smanjenja društvene nejednakosti i poticanja društvene uključivosti.

Sudionici radionica opisuju, analiziraju, tumače, prosuđuju i rješavaju pitanja i probleme koji su važni za njih osobno u kontekstu osiguranja političkog, društvenog, kulturnog, gospodarskog i ekološkog razvoja sredine u kojoj žive.

Okvirne teme vezane su za identitet, komunikaciju, predrasude, stereotipe, diskriminaciju, demokraciju i građanstvo, sukob, ljudska prava, civilno društvo i aktivizam. U formi samostalnog rada, rada u manjim skupinama, te vođenog razgovora navedene teme obrađuju se putem debate, oluje ideja, rasprave, rješavanja problema, prepričavanja, pretraživanja medija, intervjua, eseja, igranja uloga, simulacije vođenja i aktivnog slušanja.
Voditelj radionica je Petar Kelvišer.
Svi zainteresirani mogu se prijaviti voditelju na mail adresu petarkelviser@gmail.com ili doći na prvu radionicu u prostorije Savjetovališta Lanterna u petak, 23. listopada u 20:00 sati.

10322794_10153248647416804_2214835840569450443_n

16 lis.

Zašto dalmatinski gradovi nisu pametni?

U okviru programa Mjeseca hrvatske knjige 2015, Gradska Knjižnica Makarska 09. studenoga 2015. u 19:00 sati u dvorani Glazbene škole Makarska organizira predavanje mr. sc. Mirka Petrića (Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru) “Zašto dalmatinski gradovi nisu pametni?”

Biti će riječi o tome što su “pametni gradovi” odnosno, zašto se gradovi u Dalmaciji i Hrvatskoj zasad ne mogu opisivati tim pojmom.

petric_mirko2-260114_thumb