15 velj.

Panel rasprava “Preventivni programi za mlade”

U sklopu provedbe projekta Lokalni program djelovanja za mlade grada Makarske, održat će se druga po redu panel rasprava pod nazivom „Preventivni programi za mlade“.  Riječ je o projektu financiranom od strane Ministarstva socijalne politike i mladih čiji je nositelj Grad Makarska, s ciljem izrade strateškog dokumenta kojim bi se definirala lokalna politika za mlade kroz više tematskih područja. Uz Građansku inicijativu „Ruke za bolju Makarsku“ i udrugu Savjetovalište Lanterna kao projektne partnere, Grad navedeni projekt provodi nizom različitih aktivnosti kao što su edukacijske radionice za mlade, organiziranje panel rasprava i javnih tribina te izrada samog teksta Programa.
Navedena panel rasprava održat će se u petak, 19. veljače s početkom u 10:00 sati u Gradskoj vijećnici, a u njoj će sudjelovati sami mladi (sudionici projekta) te članovi Vijeća za prevenciju i Odbora za prevenciju bolesti ovisnosti Grada Makarske.
Tema je vezana uz mogućnost boje implementacije i provedbe već definiranog programa Vijeća za prevenciju, poticanje mladih na njihovo sudjelovanje u definiranju i provedbi različitih preventivnih projekata te pronalaženja novih načina podizanja kvalitete života djece i mladih u Makarskoj.

10 velj.

Završen još jedan ciklus edukacija za mlade

U sklopu projekta izrade Lokalnog programa djelovanja za mlade grada Makarske tijekom siječnja 2016. održan je ciklus radionica za mlade iz područja istraživanja, analize i zagovaranja javnih politika. Dvadesetak polaznika sudjelovalo je u tri edukacijska treninga kojima se nastojalo odgovoriti na pitanje kako analizirati i zagovarati javne politike te kako zagovaranje temeljiti na relevantnim podacima i istraživanjem utvrđenim potrebama, s fokusom na javne politike usmjerene prema mladima i civilnom sektoru.    20160116_164441Na prvoj radionici održanoj 9. siječnja pažnja je posvećena određenju pojma javnih politika te važnosti uključivanja građana i građanki, organizacija civilnog društva i nezavisnih stručnjaka u njihovo oblikovanje, praćenje i vrednovanje. Uočavajući razliku između javnih politika, politike kao sustava upravljanja i politike kao borbe za moć, sudionici radionice analizirali su sadržaj dnevnih tiskovina s ciljem utvrđivanja zastupljenosti sva tri spomenuta tipa politike u člancima i novinskim tekstovima. U drugoj vježbi sudionicima su ponuđena tri lokalna strateška dokumenta kod kojih su morali definirati značenjski okvir, aktere, ciljeve i instrumente javne politike na koju se odnosi odabrani dokument. Treća vježba odnosila se na oblikovanje procesa stvaranja javne politike kroz deset koraka: definiranje prioritetnog problema i glavnog cilja politike, mogućnosti rješavanja problema, provedba najboljeg rješenja, definiranje donositelja političke odluke, promoviranje odluke, provedba javne politike, monitoring i procjena rezultata te prijedlozi za nastavak, izmjene ili okončanje politike.      20160116_164341 Na drugoj radionici održanoj 16. siječnja sudionicima su ponuđeni neki alati za analizu javnih politika, korisnih u procesu zagovaranja temeljenom na istraživanju i analizi podataka. Na primjeru osmišljavanja lokalne politike za mlade sudionici su pokušali odrediti istraživačka pitanja vezana uz određene kriterije kao što su relevantnost, koherentnost, učinkovitost, efikasnost, održivost i jednakost javne politike. Radom u skupinama sudionici su pokušali istražiti određenu javnu politiku vezano za zadovoljstvo mladih kvalitetom obrazovanja u srednjoj školi, uključenost mladih u različite razine odlučivanja te kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih. U svojim istraživanjima koristili su metode ankete, fokus grupe i intervjua.

20160130_174252Tema treće edukativne radionice održane 23. siječnja odnosila se na sami proces javnog zagovaranja kroz analizu dionika i usmjeravanju pažnje javnosti na konkretan problem koji se želi riješiti. Na primjeru lokalne politike za mlade sudionici su pokušavali odrediti društveno-politički kontekst te prepreke, prednosti i očekivani pomak u nastojanju što većeg uključivanja mladih u kreiranje javnih politika. Kroz vježbu osmišljavanja javno-zagovaračke platforme sudionici su analizirali aktere procesa kroz njihovu razinu moći i interesa te odabirali najefikasnije oblike komunikacijskog kanala u odnosu na ciljane publike u procesu javnog zagovaranja usvajanja i provedbe Lokalnog programa djelovanja za mlade grada Makarske.

20160130_181612Zadnja radionica u ovom edukacijskom modulu održana je 30. siječnja, a odnosila se na usavršavanje vještine javnog govora i prezentacijskih vještina nužnih za provođenje javno-zagovaračkih aktivnosti. Sudionici su upoznati sa različitim načinima prenošenja poruke široj publici i ulozi neverbalne komunikacije. U pojedinačnim vježbama izlaganja sudionici su stekli uvid u važnost postavljanja glasa, brzine izlaganja, položaja tijela i kontaktu očima.

       20160130_174843

Sve radionice edukacijskog modula „Istraživanje, analiza i zagovaranje javnih politika“ odvijale su se u prostoru Savjetovališta Lanterna, a voditelji su bili Petar Kelvišer (Ruke) i Glorija Matić (Lanterna).

01 velj.

Panel rasprava “Mladi u lokalnoj zajednici”

“Mladi u lokalnoj zajednici” naziv je panel rasprave koja će se u sklopu provedbe projekta Lokalni program djelovanja za mlade grada Makarske, održati u petak, 5. veljače s početkom u 10 sati u makarskoj Gradskoj vijećnici. Riječ je o projektu financiranom od strane Ministarstva socijalne politike i mladih čiji je nositelj Grad Makarska, s ciljem izrade strateškog dokumenta kojim bi se definirala lokalna politika za mlade kroz više tematskih područja.

Uz Građansku inicijativu „Ruke za bolju Makarsku“ i udrugu Savjetovalište Lanterna kao projektne partnere, Grad navedeni projekt provodi nizom različitih aktivnosti kao što su edukacijske radionice za mlade, organiziranje panel rasprava i javnih tribina te izrada samog teksta Programa.

U navedenoj panel raspravi sudjelovat će sami mladi (sudionici projekta) i djelatnici Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Makarske.  Tema je vezana uz položaj mladih u Makarskoj kroz mogućnost njihova sudjelovanja u kreiranju lokalne politike za mlade. Cilj je kroz argumentiranu raspravu zajednički utvrditi stavove i percepciju panelista kroz područja koje kao što su obrazovanje, rad organizacija civilnog društva, te sportsko-rekreativni, kulturni i zabavni sadržaji za mlade.