01 ožu.

Panel rasprava “Mladi u politici”

“Mladi u politici” naziv je treće po redu panel rasprave u sklopu provedbe projekta Lokalni program djelovanja za mlade grada Makarske. Riječ je o projektu financiranom od strane Ministarstva socijalne politike i mladih čiji je nositelj Grad Makarska, s ciljem izrade strateškog dokumenta kojim bi se definirala lokalna politika za mlade kroz više tematskih područja. Uz Građansku inicijativu „Ruke za bolju Makarsku“ i udrugu Savjetovalište Lanterna kao projektne partnere, Grad navedeni projekt provodi nizom različitih aktivnosti kao što su edukacijske radionice za mlade, organiziranje panel rasprava i javnih tribina te izrada samog teksta Programa.
Navedena panel rasprava održat će se u petak, 4. ožujka s početkom u 10:00 sati u Gradskoj vijećnici, a u njoj će sudjelovati predstavnici političkih stranaka koje participiraju u Gradskom vijeću i članovi njihovih stranačkih podmladaka.
Tema je vezana uz političku pismenost mladih, lokalne stranačke politike za mlade i mogućnost većeg uključenja stranačkih podmladaka u kreiranje javnih politika na lokalnoj razini.

youth-and-politics_0