19 ruj.

Uključi se u osmišljavanje gradske politike za mlade!

Grad Makarska izradio je Nacrt lokalnog programa djelovanja za mlade koji će na uvidu javnosti, na internetskoj stranici Grada, biti dostupan sve do 03. listopada 2016. Komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije svi zainteresirani mogu poslati Petru Kelvišeru, voditelju projekta na adresu elektroničke pošte: petarkelviser@gmail.com do isteka propisanog roka.

Lokalni program djelovanja za mlade grada Makarske za razdoblje od 2016. do 2020. dio je istoimenog projekta koji Grad Makarska provodi u suradnji s udrugama Građanska inicijativa „Ruke za bolju Makarsku“ i Savjetovalište Lanterna u razdoblju od studenog 2015. do studenog 2016., uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih. Lokalni program temelji se na Nacionalnom programu za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. i ispitivanju potreba mladih u gradu Makarskoj provedenom u sklopu spomenutog projekta.

Prvi dio vezan je uz analizu postojećeg stanja vezanog za život mladih na lokalnoj razini kroz šest prioritetnih područja. Analizom su se nastojali utvrditi trenutni kapaciteti razvoja života mladih na lokalnoj razini uz navođenje njihovih stavova i potreba po spomenutim područjima. U njegovom drugom dijelu, na temelju prethodne analize, predloženi su i preporučeni određeni policy prioriteti čvrsto  povezani s ciljevima, mjerama i zadacima koji bi se, u cilju poboljšanja stanja mladih, trebali realizirati u navedenom provedbenom razdoblju.

S obzirom na kvalitetu izrade samog dokumenta, kao i na višestruku participaciju mladih tijekom njegove izrade, izrađivači Programa se nadaju kako će njegova provedba biti kvalitetna i potpuna, s ciljem podizanja kvalitete života mladih u Makarskoj.

Integralni tekst Nacrta lokalnog programa djelovanja za mlade grada Makarske može se preuzeti na http://makarska.hr/hr/nacrt-lokalnog-programa-djelovanja-za-mlade-na-javnom-uvidu-do-3-listopada-2016/3750

RollUp