30 sij.

Vježbanje kritičkog razmišljanja :)

Druga po redu radionica u sklopu edukativnog ciklusa „Građanski inkubator“ protekao je u znaku nešto manjeg broja sudionika u odnosu na prvi susret, no svakako u istom radnom i zabavnom ozračju. Makarski srednjoškolci ovog su se puta naslonili na prošlu radionicu te su uz pronalazak identiteta koji doprinose koheziji zajednice razvijali sposobnost kritičkog stava prema pojavama i problemima u lokalnoj sredini. Radeći u parovima sudionici radionice pod nazivom „Grad čine građani“ opisivali su pojedine segmente života zajednice, nagađajući o njihovim uzrocima i posljedicama te predlažući moguće načine poboljšanja zatečenog stanja.

Razgovarajući o urbanističkom izgledu i ekološkom standardu Makarske sudionici su se kritički osvrnuli na preizgrađenost i pretjeranu betonizaciju, zapuštenost izgleda stare gradske jezgre, nedostatak zelenih površina te neizvjesnu budućnosti zaštićenih predjela poluotoka Osejava i Sv. Petar. U raspravi su se dotaknuli i lošeg stanja gradskih prometnica te problema parkinga. Posebno ih žalosti izgled gradske plaže, a vidno su razočarani i brigom svojih sugrađana prema kućnim ljubimcima.

Druga tema bila je vezana uz kulturne i zabavne sadržaje u Makarskoj. U raspravi je zaključeno kako Grad ne slijedi smjernice Strategije kulturnog turizma te da postoji ogromna razlika u kulturno-zabavnoj ponudi tijekom sezonskog i vansezonskog razdoblja. Prema riječima mladih, nisu zadovoljeni ni osnovni kulturni standardi poput postojanja kina, kazališta te koncertnih i klupskih prostora. Uključenost građana u kreiranje kulturnih sadržaja je niska i sporadična, a u gradu nema ponude zanimljivih, novih i profiliranih kulturno-zabavnih sadržaja. Također je spomenuta i potreba organiziranijeg razvijanja suradnje „proizvođača“ kulturno-zabavnih sadržaja na relaciji Grad-Turistička zajednica-kulturne udruge- ugostitelji-javne ustanove.

Iz rasprave o stanju u obrazovanju i sportu dalo se iščitati vidno razočarenje mladih u rad makarskih srednjih škola u kontekstu ponude obrazovnih programa, vannastavnih aktivnosti i materijalnih uvjeta rada. Prema mišljenju panelista, odgojno-obrazovne ustanove imaju vrlo nisku razinu suradnje sa širom lokalnom zajednicom (roditeljima, Gradom, Turističkom zajednicom, javnim ustanovama i sl.). Iako je u gradu zamijećen vrlo velik broj sportskih klubova i udruga, neki od njih nemaju dovoljno materijalnih sredstava za rad, a upitna je i stručnost pojedinih trenera te njihov pedagoški rad. S obzirom na visinu cijena članarina šira dostupnost sportskih sadržaja ipak je nedovoljna, primijećen je stanoviti nesrazmjer u dostupnosti rekreativnog i natjecateljskog sporta, a osobe s invaliditetom nemaju nikakvu mogućnost korištenja organiziranih sportskih sadržaja.

Na sljedećoj radionici pod nazivom „Demokratsko građanstvo“ sudionici će se bolje upoznati s osnovnim značajkama demokracije i aktivnog građanstva te razlikama između predstavničke i neposredne demokracije. U kombiniranoj formi vođenog razgovora i diskusije sudionici će moći iznijeti i svoje vlastito viđenje demokracije i građanstva, a praktične vježbe odnosit će se na korištenje načela liberalne demokracije u rješavanju zajedničkih problema. Radionica koju će voditi Petar Kelvišer održat će se u subotu, 3.veljače 2018. s početkom u 14:00 sati u Info centru za mlade Makarske (Trg Hrpina 1).

 

 

22 sij.

Otvoren još jedan “Građanski inkubator”

Već treću godinu Ruke provode neformalnu edukaciju iz građanskog odgoja i obrazovanja pod nazivom “Građanski inkubator”.  Ovogodišnji ciklus treninga započeo je 20. siječnja s uvodnom radionicom koju je vodio prof. Petar Kelvišer.  Iako je edukacija namijenjena općoj populaciji mladih, najveći interes ponovno su pokazali makarski srednjoškolci koji će se sve do kraja svibnja subotom okupljati u prostoru makarskog Info centra za mlade.

Cilj “Građanskog inkubatora” je obrazovati mlade kao nositelje društvene promjene koji poznaju i razumiju društveno-političke procese, kritički ih promišljaju i djeluju s ciljem smanjenja društvene nejednakosti i poticanja društvene inkluzije.

I ove će godine sudionici radionica opisivati, analizirati, tumačiti, prosuđivati i rješavati pitanja koja su važna za njih osobno u kontekstu osiguranja političkog, društvenog, kulturnog, gospodarskog i ekološkog razvoja društva u kojem žive.

Sadržaj radionica vezan je uz razvoj političke i građanske pismenosti, ljudska prava, interkulturalnost, ekonomiju i ekologiju. Okvirne teme vezane su uz identitet, komunikaciju,  predrasude, stereotipe, diskriminaciju, demokraciju, građanstvo, sukob, ljudska prava, civilno društvo i aktivizam. Metode tipične za neformalno učenje odnose se na debatu, oluju ideja, raspravu, rješavanje problema, prepričavanje, pretraživanje medija, intervju, igranje uloga, simulaciju vođenja, aktivno slušanje, posredovanje, pregovaranje, medijaciju i upoznavanje s radom institucija.

Sljedeća radionica na temu “Grad čine građani” održat će se u subotu, 27. siječnja s početkom u 14:30 u Info centru za mlade Makarska (Trg Hrpina 1).