12 velj.

Učimo o EU!

Nakon uspješne prijave na natječaj Ministarstva vanjskih i europskih poslova iz područja Informiranje o EU, Ruke za bolju Makarsku u partnerstvu s udrugom Savjetovalište Lanterna i uz pomoć Makarske razvojne agencije počela je s provedbom projekta EUdukacija.

Svrha ovog projekta za koje je resorno Ministarstvo izdvojilo 43.770,00 kuna je informiranje i edukacija djece i mladih o različitim aspektima članstva u EU, u kontekstu aktualnog predsjedanja RH Vijećem EU.

Projektne aktivnosti krenule su koncem siječnja ove godine kroz interaktivno predavanje za učenike petih razreda na temu „EU – od ideje do realizacije“. Do kraja provedbe šestomjesečnog projekta planirano je još jedno interaktivno predavanje za osnovnoškolce s temom „Hrvatska kao dio EU“ te dvije radionice za učenike srednje škole na kojima će se govoriti o funkcioniranju europskih institucija i donošenju zajedničkih odluka.

Osim edukativnih aktivnosti, projekt predviđa i provedbu ispitivanja stavova i potreba srednjoškolaca metodom strukturiranog dijaloga za mlade na temu „Poznam li i živim europske vrijednosti“ te organizaciju debate na pitanje „ Je li život izvan Hrvatske dobra prilika za mlade?“

Prigodom obilježavanja Dana Europe (9.svibnja) u organizaciji MARA-e postavit će se info štand na Trgu 156 brigade na kojem će i šira populacija građana biti upoznata s projektom kao i s obnovom gradskih lokacija i objekata financiranih EU sredstvima.

U svrhu prezentacije primjera dobre prakse, početkom ožujka će se organizirati predstavljanje Erasmus + projekta u koji su trenutno uključeni učenici i nastavnici OŠ Stjepana Ivičevića. Kako bi se i ostali učenici i nastavnici potaknuli na daljnje uključenje u ovaj i slične projekte.

U svibnju, tijekom ugošćavanja ostalih sudionika spomenutog Erasmus+ projekta organizirat će se njihov posjet Kotišni i dijelu PP Biokovo, Malakološkom muzeju, prezentacijskom centru TZ-a i ostalim lokacijama i objektima, čime će se djecu i mlade informirati o prednostima članstva u EU kroz financiranja različitih razvojnih projekata u lokalnoj sredini.    

12 velj.

Stjecanje građanskih kompetencija u “Maloj školi demokracije”

Mala škola demokracije naziv je edukativnog ciklusa koji
Ruke za bolju Makarsku provode u sklopu svog redovnog programa. Riječ je o 11 dvosatnih radionica iz područja građanskog odgoja i obrazovanja koje se održavaju subotom poslijepodne u prostoru Kluba za zapošljavanje Makarska (Trg Hrpina1).

Cilj ovih radionica je obrazovati djecu i mlade za praćenje demokratskih procesa i aktivno građansko sudjelovanje, što uključuje poznavanje osnovnih demokratskih principa i procedura zasnovanih na funkcioniranju pravne države te odgoj za mir, interkulturalnost i nenasilje. Radionice su koncipirane na korištenju suvremenih interaktivnih metoda poučavanja kao što su proučavanje slučajeva, igranje uloga, razgovor o vrijednostima, brainstorming (oluja ideja), kružno odgovaranje i sl. Putem razvijanja jednog oblika građanske pismenosti, djeci i mladima se pruža prilika graditi kvalitetne društvene odnose, integraciju i uspješnu komunikaciju u lokalnim, nacionalnim, europskim i svjetskim procesima. Dosadašnja iskustva su pokazala da ovakav sadržaj i način rada daje izuzetne rezultate u prevenciji nepoželjnih oblika ponašanja djece i mladih te gradi kvalitetne odnose povezivanjem škole s lokalnom zajednicom.

Prva radionica održana je 1.veljače s temom uvođenja u osnove demokracije.

29 stu.

NASTAVAK STRANAČKOG KUĆENJA POD INGERENCIJOM GRADA

Koncem listopada ove godine makarski gradonačelnik raspisao je Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Makarske. Sukladno Odluci o zakupu poslovnog prostora i Zaključku o utvrđivanju početne cijene zakupa najniže visine zakupnine, poslovni prostori daju se u zakup na rok od pet godina, s određenim početnim iznosom mjesečne zakupnine. Prema formalnim uvjetima natječaja pravo podnošenja pisane ponude imaju fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost, kao i pravne osobe.

I ne bi tu bilo ništa čudno i sporno da Grad tim istim obrtnicima te drugim fizičkim i pravnim osobama nije poprilično ograničio konkuriranje na natječaju decidiranjem specifičnih djelatnosti koje bi se, prema gradonačelnikovoj odluci, mogle obavljati u dva gradska prostora. Naime, u priloženoj tablici u sklopu natječajnog teksta lijepo piše da se u zakup daje prostor na adresi Lička 2, s ukupnom površinom od 27,36 četvornih metara, namijenjen okupljanju članstva i održavanju sastanaka vezano za zadaće Turističke zajednice. Drugi prostor na adresi Trg Tina Ujevića 1a s površinom od 124,78 četvorna metra također ima unaprijed definiranu djelatnost i to onu političku. Početni iznos mjesečne zakupnine bez PDV-a za prostor na Zelenci iznosi 2.736,00 kn, dok za onaj u centru iznosi 374,34 kn. Jamčevina za iste određena je pak kao trostruki iznos početne mjesečne zakupnine. Iako je otvaranje ponuda bilo zakazano za 25. studenog, na službenim mrežnim stranicama Grada ne može se naći podatak je li isto i održano te ako i jest, tko je dobio spomenute prostore.

Poslovni prostor u Ličkoj ulici

Što to zapravo znači? Jesu li formalni uvjeti ovakvih natječaja zaista samo “pro forma“? Do kuda seže sastavljanje određenih odluka, zaključaka i pravilnika koje služe održavanju političkih stranaka? Daje li Grad i ostalim građanima mogućnost obavljanja samostalnog rada? Hoće li Grad napokon početi promišljati o strateškom razvoju javno-civilne i javno-privatne suradnje? Možda bismo odgovore na ova i slična pitanja mogli naći u Strategiji razvoja grada Makarske čija se izrada i provedba zaustavila u svibnju 2017., na drugom sastanku njezinog Povjerenstva. Možda?!

U međuvremenu većina civilnih udruga i dalje nema nikakvu priliku koristiti gradske prostore te i dalje ukazuje na svoj „status beskućnika“ kojima sporadična i parcijalna rješenja (kao npr. adaptacija Gradske knjižnice) samo još više otežavaju provedbu njihovih redovnih aktivnosti. To, između ostalog, potvrđuje i negativni stav makarskog gradonačelnika kojem ne pada na pamet nedavno doniranu državnu imovinu (Vila Irena i bivše odmaralište u Gundulićevoj ulici) dati na korištenje ovdašnjim udrugama. Istovremeno cijene atraktivnijih i komercijalnijih gradskih prostora koji ne služe stranačkim aktivnostima dosežu astronomske brojke koje brojne obrte i firme tjeraju na prekid rada i otkazivanje najma. Jedini „uspješni“ primjer javno-privatne suradnje je davanje u zakup javno-prometnih površina za neke ugostiteljske objekte koji u želji za brzom zaradom već godinama žderu javni prostor i pretvaraju ga u „privatne prčije“. No, to je tema za neko sljedeće promišljanje.

Poslovni prostor na Trgu Tina Ujevića

Tekst je nastao u sklopu programa „Policy monitoring“ – nadgledanje javnih politika na lokalnoj razini.

Preporučene poveznice:

https://makarska.hr/hr/javni-natjecaj-za-davanje-u-zakup-poslovnih-prostora-u-vlasnistvu-grada-makarske/5316

https://makarska.hr/hr/strategija-razvoja/4485

02 svi.

Iskoristi priliku i postani Voditelj/ica Kluba za zapošljavanje

Udruga Ruke za bolju Makarsku traži osobu za rad na određeno vrijeme (15 mjeseci) u punom radnom vremenu na mjestu Projektni koordinator/ica – Voditelj/ica Kluba za zapošljavanje 

Posao se obavlja u sklopu projekta EXERCITATIONE, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, prijavljenog u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III, korisnika JU Makarska razvojna agencija MARA. Projekt ima za cilj intervenirati na tržište rada kroz razvijanje i provedbu prilagođenih programa osposobljavanja, prekvalifikacije i usavršavanja, osnaživanja i motiviranja pripadnika ciljane skupine za aktivaciju i ulazak u svijet rada.

UVJETI:

 • Razina obrazovanja: VSS
 • Radno iskustvo: minimum 1 godina u struci
 • Poznavanje osnova informatike: osnove korištenja računala u Windows okruženju: Word; Excel; Power Point; Internet
 • Poznavanje poslovne komunikacije: pisane i verbalne
 • Strani jezici: engleski jezik
 • Vozački ispit B kategorije
 • Volontersko iskustvo u organizaciji civilnoga društva je prednost

Opis poslova: Administriranje projektom kroz komunikaciju i koordinaciju s nositeljem projekta i projektnim partnerima te ostalim subjektima uključenim u provedbu aktivnosti, komunikacija s provedbenim tijelom zaduženim za praćenje provedbe projektnih aktivnosti; priprema zahtjeva za nadoknadom sredstava (ZNS); priprema postupaka javne nabave u skladu sa zakonom, koordinacija projektnim aktivnostima, praćenje provedbe i napredak realizacije projektnih aktivnosti, koordinacija čitavim projektnim timom, provedba elementa promidžbe i vidljivosti; provedba aktivnosti u okviru Kluba za zapošljavanje, grupni i individualni rad sa korisnicima, mentoriranje i podrška korisnicima, informiranje, povezivanje s poslodavcima, organizacija edukativnih programa, priprema promidžbeno-informativnih mjera, analiza oglasa objavljenih u tisku i na internetu, obavljanje obuke za traženje posla, komunikacija s poslodavcima,

Uz zamolbu priložiti:

 • životopis (Europass),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica) ili presliku osobne iskaznice,
 • diplomu visokoškolske ustanove kojom se dokazuje VII. stupanj stručne spreme društvenog smjera,
 • potvrdu o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje 1 godine – potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od 1 mjeseca),
 • potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci),
 • dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika,
 • dokaz o pohađanju dodatnih edukacija (komunikacijske vještine/poslovno komuniciranje/EU fondovi…),
 • dokaz o volonterskom iskustvu u udruzi,
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije.

Prijavom na natječaj kandidat jamči istinitost podataka i daje privolu Udruzi „Ruke“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te daje privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja elektroničkom poštom na e-mail adresu kandidata navedenu u prijavi. Prikupljeni podaci se neće koristiti u druge svrhe. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj. Osoba može u svakom trenutku, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Osobni podaci će se obrađivati u skladu s važećim propisima te opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade podataka prije njezina opoziva. Opoziv privole možete podnijeti osobno u Udruzi „Ruke“, na adresi Ivana Gundulića 1 u Makarskoj. Ova privola vrijedi do opoziva.


Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objave oglasa (zaključno do 10.05.2019), u pisanom obliku: putem e-maila na adresu: petar@ruke.hr ili poštom na adresu udruge: Ruke za bolju Makarsku, Ivana Gundulića 1. 21300 Makarska

06 ožu.

Osvijesti i prihvati promjenu! – uspješan primjer javno-civilne suradnje

Ciklusom radionica iz područja građanskog odgoja i obrazovanja, udruga Savjetovalište Lanterna u suradnji s partnerskim udrugama i ustanovama započela je s provedbom projekta Osvijesti i prihvati promjenu!

Kroz edukaciju djece i mladih te nizom ekoloških aktivnosti projektom se nastoji podići svijest o problematici nedostataka kvalitetnih projekata za osiguravanje održivog razvoja, lošeg gospodarenja otpadom te ulaganja u turizam bez kvalitetne infrastrukturne podrške, uključenja volontera i izvanobrazovnih sadržaja za djecu i mlade.

Jedan od Lanterninih partnera u projektu su i Ruke za bolju Makarsku, udruga koja već godinama kontinuirano i sustavno osnažuje mlade kao buduće nositelje promjene koji poznaju i razumiju društveno-političke procese, kritički ih promišljaju i djeluju s ciljem smanjenja društvene nejednakosti i poticanja društvene inkluzije. Neformalnom edukacijom  iz područja građanskog odgoja (Građanski inkubator) želi se uključiti mlade u opisivanje, analizu, prosudbu i rješavanje pitanja koja su važna za njih osobno u kontekstu osiguranja političkog, društvenog, kulturnog, gospodarskog i ekološkog razvoja društva u kojem žive.

Sadržaj dvosatnih besplatnih radionica koje će se održavati subotom poslijepodne vezan je uz razvoj političke i građanske pismenosti, ljudska prava, među-kulturalnost, ekonomiju i ekologiju. Teme se odnose na identitet, komunikaciju,  predrasude, stereotipe, diskriminaciju, demokraciju, građanstvo, sukob, ljudska prava, civilno društvo i aktivizam. Polaznici radionica će imati priliku koristiti različite metode tipične za neformalno učenje kao što su debata, oluja ideja, prepričavanje, pretraživanje medija, intervju, igranje uloga, simulacija vođenja, aktivno slušanje, pregovaranje i upoznavanje s radom institucija.

Prva  radionica na temu “Mladi i aktivno građanstvo“ održat će se u subotu, 16. ožujka s početkom u 16 sati u Info centru za mlade Makarska (Trg Hrpina 1.). Voditelj je Petar Kelvišer.