20 lip.

Dobra iskustva Makarana sa konferencije u Zagrebu

Kako, zašto i za koga: nova nacionalna strategija za mlade“ naziv je konferencije koja se u organizaciji Mreže mladih Hrvatske (MMH) i Zajednice informativnih centara za mlade (ZICM) održala 12. i 13. lipnja u Zagrebu. Na konferenciji koja se bavila procesom izrade novog Nacionalnog programa za mlade sudjelovalo je i troje Makarana – Mirko Štrbac i Josip Kerum (Ruke za bolju Makarsku) te Josip Mihaljević (Savjet mladih Grada Makarska).

Kako smo doznali od makarskih predstavnika, u prvi dan konferencije sudionike je uveo Marko Kovačić iz Instituta za društvena istraživanja kroz svoje izlaganje o politici za mlade te njezinoj ulozi i značaju u kontekstu ostalih javnih politika na nacionalnoj razni. Govoreći o aktualnom stanju mladih i projekcijama za sljedeće razdoblje Kovač je tako naglasio važnost Savjeta mladih i Savjeta za mlade koji bi trebali izravno utjecati na odluke lokalnih i nacionalnih vlasti. Na konferenciji su predstavljeni i neki novi trendovi u kreiranju i provedbi politike za mlade kroz recentna istraživanja Karla Kralja iz MMH i kratkometražni dokumentarac o provedbi istraživanja politike za mlade u Velikoj Britaniji.

 – Prema novim smjernicama politike za mlade, njezin bi glavni akter trebala biti Nacionalna vijeća mladih čiji članovi razvijaju kritično razmišljanje o svojim ulogama i odlukama koje donosi država. Nacionalna politika za mlade (NPM) ne smije biti kopirana verzija razvijenih europskih zemalja već mora biti autentična tj. prilagođena hrvatskom socio-ekonomskom stanju, s naglaskom na političkoj stabilnosti kao podlozi za provedbu ovakve strategije. Uz potrebu pojedinačnog pristupa mladima, tu je važna i politička pismenost mladih kod kojih treba razvijati potrebu sudjelovanja u ključnim odlukama za njih same, kazao je Mirko Štrbac.

Prvog dana konferencije predstavljeni su i rezultati o Nacionalnom programu za mlade koje je u razdoblju od 18. svibnja do 5. lipnja ove godine provedeno za potrebe projekta „Korak naprijed: zajedno do nove strategije za mlade“. U ispitivanju stavova važnih za kreiranju nacionalne politike za mlade sudjelovalo je 198 ispitanika. Iako su rezultati pokazali stanovito nepoznavanje sadržaja dosadašnje Nacionalne strategije za mlade ispitanici su izrazili veliku zainteresiranost za uključivanje u kreiranje nove strategije. Uostalom, bio je to dovoljan razlog da se već na prvom danu konferencije, kroz rad u skupinama, započne s mapiranjem ključnih pitanja u procesu izrade Nacionalnog programa za mlade.

Drugi dan konferencije započeo je s panel raspravom u kojoj su sudjelovali predstavnici udruga mladih, tijela državne uprave i istraživačke zajednice. Panelisti su bili Morana Makovec (MDOMSP), Marko Kovačić (Institut za društvena istraživanja) i Nikola Butković (MMH). U raspravi se moglo čuti kako je dosadašnji Nacionalni program za mlade obična „lista želja“ pretrpana mjerama koje nisu ostvarive te je u novom Programu potrebno predložiti konkretne akcijske planove kao što je usvajanje Strategije od strane Hrvatskog Sabora. Pri tome je važno zainteresirati mlade za aktivno građanstvo u lokalnoj zajednici, a onda i na razini države. Oko Nacionalne politike za mlade potrebno je postići usuglašavanje svih političkih opcija kroz zajedničku kampanju u koju bi se trebali uključiti resorno Ministarstvo, civilne udruge i odgojno-obrazovne ustanove (uvođenje GOO-a). Drugog dana konferencije rad u skupinama odnosio se stoga na definiranje zajedničkih polazišta o NPM-u kroz trening u informiranju, evaluaciji, uključivanju ključnih dionika i educiranju mladih za provedbu strukturiranog dijaloga.

– Sudjelovanjem na konferenciji shvatili smo da u cijeloj ovoj priči o mladima nismo sami te da postoji još mladih koji žele neku konkretnu promjenu. Oduševljeni smo organizacijom same konferencije te ovom prilikom pozivamo i ostale mlade s područja Makarskog primorja da nam se priključe u zalaganju za boljitak mladih na kojima ostaje svijet, poručili su Štrbac, Kerum i Mihaljević