13 velj.

Komunikacija kao važna građanska kompetencija

U subotu, 3. veljače održana je još jedna radionica za mlade iz područja građanskog odgoja i obrazovanja (“Građanski inkubator”). Ovog puta obrađivana je tema vezana uz aktivizam mladih, tj. oblike organiziranog djelovanja mladih. Sudionici su tom prilikom nastojali osvijestiti potrebu rješavanja određenih problema ili poticanja promjena koje bi oni napravili u području vezanog uz mlade. Raspravljalo se o tome mogu li i mladi sudjelovati u procesima donošenja odluka te time doprinijeti njima važnim promjenama. Poseban naglasak stavljen je na razvijanje volonterskih programa i mogućnost pokretanja različitih inicijativa od strane mladih. U praktičnom dijelu treninga sudionici su izrađivali predložak internetske stranice za mlade, te osmišljavali plan i program rada neke buduće udruge mladih.

 

Tema sljedeće radionice vezana je uz komunikaciju. Sudionici radionice upoznat će osnovne odrednice komuniciranja kao što su njezin sadržajni i odnosni aspekt, bit će govora o razlici između verbalne i neverbalne komunikacije kao i o samom procesu prijenosa i razumijevanja značenja poruke. Polaznici će osvijestiti pogrešne načine komunikacije kao što su selektivno slušanje, uvjeravanje i naređivanje, a iste će se potaknuti na korištenje nenasilne komunikacije kroz aktivno slušanje, asertivno izražavanje te suradnju i konstruktivno rješavanje problema.

 

U praktičnom dijelu radionice sudionici će, koristeći vještine uspješne komunikacije, pokušati pronaći način “rješavanja sukoba” u različitim problemskim situacijama. Ciljevi treninga su osvještavanje komunikacijskih obrazaca koji vladaju u zajednici, pronalazak vlastitog doprinosa konstruktivnom rješavanju problema i preuzimanje inicijative u sprječavanju nasilja ili neprihvatljivog ponašanja.

 

Radionica će se održati u subotu, 17.veljače s početkom u 13:30 sati u Info centru za mlade Makarska. Voditelj je Petar Kelvišer.