Učlani se

Članom udruge mogu postati poslovno sposobne fizičke i pravne osobe sukladno Statutu udruge i Zakonu o udrugama.

Pravne osobe članstvo u udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članom udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik a za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom udruge podnosi zahtjev za
prijem u članstvo Upravnom odboru koji donosi odluku o prijemu. Uvjet za članstvo je popunjena prijavnica s pripadajućim formularom u obliku aplikacije, na temelju kojeg Upravni odbor odobrava učlanjenje u Udrugu.Prijavnica se može preuzeti sa internetske stranice udruge. S potencijalnim članom Udruge članovi Upravnog odbora mogu po potrebi obaviti i dodatni intervju.

Po završetku upisnog postupka, redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu udruge te poštivanje odredbi njezinog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela udruge. Pristupnica se može preuzeti sa internetske stranice udruge.

Radu udruge može se pridonijeti i bez izravnog učlanjenja. Svi zaintersirani za istraživanje, analizu i zagovaranje u javnim politikama mogu objavljivati svoje tekstove na internetskoj stranici šaljući iste na kontakt udruge.