O nama

Ruke za bolju Makarsku (skraćeno „Ruke“) osnovana je 2012. kao udruga građana koji  svojim konstruktivnim prijedlozima i volonterskim radom na različite načine nastoje poboljšati život lokalne sredine. U ožujku 2014. udruga je svoje djelovanje usmjerila prema aktivnom građanstvu i međusektorskoj suradnji. Kao svojevrsna platforma razvoja aktivnog građanstva udruga nastoji sustavno raditi na podizanju svijesti građana i interesnih skupina o potrebi za aktivnim angažmanom i sudjelovanjem u procesu odlučivanja, stvarajući istovremeno preduvjete za jačanje odgovornosti nositelja vlasti na lokalnoj razini.

Područje djelovanja udruge je demokratska politička kultura i ljudska prava, s naglaskom na promicanju, razvitku i unapređenju:
• aktivnog uključivanja građana u život zajednice i pružanje potpore civilnim inicijativama;
• građanskih sloboda i prava građana,
• nadgledanja i korekture rada jedinica lokalne i regionalne samouprave,
• nezavisnog slobodnog medijskog prostora s pravom na dobivanje objektivne informacije,
• cjeloživotnog učenja i izvaninstitucionalnog obrazovanja,
• pružanja podrške mladima,
• organiziranog informiranja mladih,
• aktivnog sudjelovanje mladih u društvu,
• osmišljavanja lokalnih i nacionalnih politika prema mladima,
• socijalnog partnerstva i međusektorskog dijaloga,
• inovativnih pristupa u rješavanju problema u području javnih politika.

U svrhu ostvarivanja navedenih ciljeva udruga obavlja sljedeće djelatnosti:
• poticanje suradnje, međusobne pomoći i povezivanja civilnih udruga,
• izvještavanje javnosti o problemima organizacija civilnog društva u cilju olakšanja njihovog rada i razvoja,
• poticanje aktivne uključenosti građana u društveno korisnim akcijama,
• organizacija konferencija, seminara, radionica, treninga, javnih rasprava, tribina, manifestacija, studijskih putovanja i drugih događaja,
• prikupljanje i analiza informacija važnih za razvoj javnih politika i civilnog društva,
• prikupljanje i analiza informacija o projektima, inicijativama, skupovima i konferencijama važnim za razvoj javne politike i civilnog društva,
• razvijanje partnerstva sa sličnim organizacijama, te uglednim pojedincima u zemlji i inozemstvu,
• zagovaranje značajnije uloge organizacija civilnog društva u javnim politikama,
• osnaživanje uloge organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti u procesima decentralizacije, a posebno programa javne politike,
• provođenje akcijski usmjerenih istraživanja o problemima javne politike i civilnoga društva,
• informiranje mladih o obrazovnim programima, edukacijama, zabavnim sadržajima, pravima mladih te sadržajima za kvalitetno provođenje slobodnog vremena putem izdavanja brošura i publikacija te direktnog kontakta s korisnicima,
• organiziranje predavanja, seminara, radionica, konferencija, tribina i drugih skupova s ciljem informiranja i educiranja mladih i o mladima,
• organiziranje kulturnih manifestacija mladih i za mlade,
• sudjelovanje u utvrđivanju politike prema mladima, na državnoj i lokalnoj razini,
• utjecanje na javno mnijenje.

Više o udruzi može se saznati iz Statuta i Izmjene i dopune Statuta