Upravna tijela

Skupština je najviše tijelo upravljanja udrugom kojeg sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi udruge ili njihovi predstavnici izabrani na način propisan Statutom udruge. Maloljetne osobe članovi udruge s navršenih 14 godine života mogu odlučivati na Skupštini uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika i skrbnika.

Upravni odbor je izvršno tijelo udruge i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine. Upravni odbor čini pet članova: Petar Kelvišer (predsjednik udruge i Upravnog odbora), Jurica Pavlović (dopredsjednik udruge ), Josip Paunović (tajnik udruge), Manuela Puharić (članica), Martina Novosel Paunović (članica). Upravni odbor radi na sjednicama koje se održavaju najmanje jednom mjesečno i donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Nadzorni odbor je tijelo kontrole rada udruge sastavljeno od tri člana: Ante Mravičić (predsjednik), Matko Kunac (član), Boris Paunović(član). Nadzorni odbor radi na sjednicama koje najmanje jedanput mjesečno saziva njegov predsjednik, a odluke donosi većinom glasova.

Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga. Likvidator udruge je Gloryan Grabner.