28 svi.

Još jedna radionica za mlade iz područja medijske pismenosti

Kako prepoznati lažnu vijest kao oblik propagande žutog tiska nastalog korištenjem dezinformacija i masovne obmane? Gdje se najčešće objavljuju lažne vijesti i koja je njihova poveznica sa dezinformiranjem, zastrašivanjem javnosti, parodijom, satirom ili jednostavnim privlačenja pažnje? Odgovore na ova i slična pitanja pronađite na još jednoj radionici u sklopu projekta „Škola medijske pismenosti Makarska“.

Radionica će se održati u Info centru za mlade Makarska (Hrpina 1), u subotu, 2. lipnja 2018. s početkom u 14:00 sati, a vodit će je Snježana Šulenta.

Inače, projekt „Škola medijske pismenosti Makarska“ financiran je sredstvima Agencije za elektroničke medije i traje do kraja 2018. Projektom se nastoje mladima približiti mediji kao sastavni dio njihovih života i prenositelji vrijednosti te se želi osvijestiti sam odnos mladih prema medijima.

Projekt obuhvaća tri dimenzije medijskog opismenjavanja mladih: tehničke kompetencije (mogućnost pristupa medijima), kritička prosudba (mogućnost analize i kritičkog vrednovanja medija) i proizvodnja sadržaja (stvaranje novog medijskog sadržaja za mlade). Projektom su obuhvaćeni mladi u dobi od 15 do 30 godina koji se obrazuju za daljnje prenošenje znanja i kompetencija iz ovog područja. Projekt uključuje i edukaciju predstavnika lokalne vlasti, učenike srednjih škola, mlade s rizičnim ponašanjem, te opću populaciju građana kroz njihovo sudjelovanje u tematskim javnim tribinama i praćenjem prezentacija medijskih sadržaja koji su izradili sudionici radionica i treninga.

10 tra.

“Održivi razvoj” – radionica za mlade

Održivi razvoj – zajedničko ulaganje u budućnost” naziv je radionice za mlade koja će se održati u subotu, 14.04.2018. s početkom u 16 sati u Info centru za mlade Makarska (Trg Hrpina 1).

Cilj radionice je upoznavanje s pojmom održivog razvoja, podizanje razine svijesti o važnosti provođenja međusektorske suradnje kroz odgovorno gospodarenje otpadom i privređivanje, razumno korištenje društvenih resursa, određivanje prioriteta i permanentnu edukaciju građana.
U praktičnom dijelu radionice sudionici će naučiti kako  razumno koristiti prirodne i društvene resurse te aktivno zagovarati vrijednosti održivog razvoja lokalne zajednice.

Radionica je dio edukativnog ciklusa “Građanski inkubator” koju u sklopu svog redovnog programa provodi udruga Ruke za bolju Makarsku.
Voditelj je Petar Kelvišer.
21 velj.

Priopćenje za javnost: Ne želimo biti ničija politička platforma!

Upravni odbor udruge Ruke za bolju Makarsku ograđuje se od izjave gosp. Ivana Šimića na njegovoj facebook stranici/grupi SOSejava kako je Građanska inicijativa SOS OSEJAVA dogovorena na njegov prijedlog, na sastanku u prostorijama udruge Ruke za bolju Makarsku.

Želimo naglasiti kako je javnu polemiku o problemu UPU Platno gosp. Šimić pokrenuo potpuno samostalno i bez prethodnog savjetovanja s Upravnim odborom udruge. O članskom statusu gosp. Šimića odlučivat će Skupština udruge, u ožujka 2018., nakon održavanja redovne Izborne skupštine udruge.

Također naglašavamo kako udruga Ruke za bolju Makarsku nema vlastiti prostor, već za svoje redovne aktivnosti koristi prostor u vlasništvu Grada Makarske na adresi Trg Hrpina 1. Korištenje navedenog prostora temelji se na Zaključku makarskog gradonačelnika od 14. veljače 2017. (Klasa: 372-01/17-01/6 i Ur.2147/05-05-03/6-17-2), u svrhu provedbe Lokalnog programa djelovanja za mlade Grada Makarske do 01. ožujka 2020.

Udruga Ruke za bolju Makarsku priključuje se drugim neprofitnim i apolitičnim organizacijama te ostalim građanima i građankama Makarske u pružanju podrške i pomoći Građanskoj inicijativi SOS OSEJAVA. Na to nas, između ostalog, obvezuje i čl. 5. Statuta udruge koji kao jedan od ciljeva osnivanja udruge navodi pružanje potpore civilnim inicijativama.

Upravni odbor udruge Ruke za bolju Makarsku: Petar Kelvišer, Jurica Pavlović, Josip Paunović, Boris Paunović, Martina Paunović Novosel.

20 velj.

Medijska pismenost – novi ciklus radionica za mlade

Utjecaj medija na živote mladih nameće potrebu za njihovim boljim razumijevanjem. Što nam mediji donose u život, kako poučiti mlade da ih sigurno koriste i razviju kritičko mišljenje, zašto mediji nekim temama daju više prostora i vremena, a nekima manje, kako tumačimo oglase, kako nastaju medijski sadržaji – samo su neka od pitanja na koja ćemo tražiti odgovore na radionicama za mlade iz područja medijske pismenosti.

U subotu, 24.02.2018. s početkom u 16:00 sati na prvoj radionici objasnit ćemo što znači poruka: Gledaj pozorno, razmišljaj kritički, koja i predstavlja temelj medijske pismenosti. Radionicu u Info centru za mlade Makarska (Hrpina 1) vodi Snježana Šulenta.

Svi ste dobrodošli!!!

13 velj.

Komunikacija kao važna građanska kompetencija

U subotu, 3. veljače održana je još jedna radionica za mlade iz područja građanskog odgoja i obrazovanja (“Građanski inkubator”). Ovog puta obrađivana je tema vezana uz aktivizam mladih, tj. oblike organiziranog djelovanja mladih. Sudionici su tom prilikom nastojali osvijestiti potrebu rješavanja određenih problema ili poticanja promjena koje bi oni napravili u području vezanog uz mlade. Raspravljalo se o tome mogu li i mladi sudjelovati u procesima donošenja odluka te time doprinijeti njima važnim promjenama. Poseban naglasak stavljen je na razvijanje volonterskih programa i mogućnost pokretanja različitih inicijativa od strane mladih. U praktičnom dijelu treninga sudionici su izrađivali predložak internetske stranice za mlade, te osmišljavali plan i program rada neke buduće udruge mladih.

 

Tema sljedeće radionice vezana je uz komunikaciju. Sudionici radionice upoznat će osnovne odrednice komuniciranja kao što su njezin sadržajni i odnosni aspekt, bit će govora o razlici između verbalne i neverbalne komunikacije kao i o samom procesu prijenosa i razumijevanja značenja poruke. Polaznici će osvijestiti pogrešne načine komunikacije kao što su selektivno slušanje, uvjeravanje i naređivanje, a iste će se potaknuti na korištenje nenasilne komunikacije kroz aktivno slušanje, asertivno izražavanje te suradnju i konstruktivno rješavanje problema.

 

U praktičnom dijelu radionice sudionici će, koristeći vještine uspješne komunikacije, pokušati pronaći način “rješavanja sukoba” u različitim problemskim situacijama. Ciljevi treninga su osvještavanje komunikacijskih obrazaca koji vladaju u zajednici, pronalazak vlastitog doprinosa konstruktivnom rješavanju problema i preuzimanje inicijative u sprječavanju nasilja ili neprihvatljivog ponašanja.

 

Radionica će se održati u subotu, 17.veljače s početkom u 13:30 sati u Info centru za mlade Makarska. Voditelj je Petar Kelvišer.