21 velj.

Priopćenje za javnost: Ne želimo biti ničija politička platforma!

Upravni odbor udruge Ruke za bolju Makarsku ograđuje se od izjave gosp. Ivana Šimića na njegovoj facebook stranici/grupi SOSejava kako je Građanska inicijativa SOS OSEJAVA dogovorena na njegov prijedlog, na sastanku u prostorijama udruge Ruke za bolju Makarsku.

Želimo naglasiti kako je javnu polemiku o problemu UPU Platno gosp. Šimić pokrenuo potpuno samostalno i bez prethodnog savjetovanja s Upravnim odborom udruge. O članskom statusu gosp. Šimića odlučivat će Skupština udruge, u ožujka 2018., nakon održavanja redovne Izborne skupštine udruge.

Također naglašavamo kako udruga Ruke za bolju Makarsku nema vlastiti prostor, već za svoje redovne aktivnosti koristi prostor u vlasništvu Grada Makarske na adresi Trg Hrpina 1. Korištenje navedenog prostora temelji se na Zaključku makarskog gradonačelnika od 14. veljače 2017. (Klasa: 372-01/17-01/6 i Ur.2147/05-05-03/6-17-2), u svrhu provedbe Lokalnog programa djelovanja za mlade Grada Makarske do 01. ožujka 2020.

Udruga Ruke za bolju Makarsku priključuje se drugim neprofitnim i apolitičnim organizacijama te ostalim građanima i građankama Makarske u pružanju podrške i pomoći Građanskoj inicijativi SOS OSEJAVA. Na to nas, između ostalog, obvezuje i čl. 5. Statuta udruge koji kao jedan od ciljeva osnivanja udruge navodi pružanje potpore civilnim inicijativama.

Upravni odbor udruge Ruke za bolju Makarsku: Petar Kelvišer, Jurica Pavlović, Josip Paunović, Boris Paunović, Martina Paunović Novosel.

20 velj.

Medijska pismenost – novi ciklus radionica za mlade

Utjecaj medija na živote mladih nameće potrebu za njihovim boljim razumijevanjem. Što nam mediji donose u život, kako poučiti mlade da ih sigurno koriste i razviju kritičko mišljenje, zašto mediji nekim temama daju više prostora i vremena, a nekima manje, kako tumačimo oglase, kako nastaju medijski sadržaji – samo su neka od pitanja na koja ćemo tražiti odgovore na radionicama za mlade iz područja medijske pismenosti.

U subotu, 24.02.2018. s početkom u 16:00 sati na prvoj radionici objasnit ćemo što znači poruka: Gledaj pozorno, razmišljaj kritički, koja i predstavlja temelj medijske pismenosti. Radionicu u Info centru za mlade Makarska (Hrpina 1) vodi Snježana Šulenta.

Svi ste dobrodošli!!!

13 velj.

Komunikacija kao važna građanska kompetencija

U subotu, 3. veljače održana je još jedna radionica za mlade iz područja građanskog odgoja i obrazovanja (“Građanski inkubator”). Ovog puta obrađivana je tema vezana uz aktivizam mladih, tj. oblike organiziranog djelovanja mladih. Sudionici su tom prilikom nastojali osvijestiti potrebu rješavanja određenih problema ili poticanja promjena koje bi oni napravili u području vezanog uz mlade. Raspravljalo se o tome mogu li i mladi sudjelovati u procesima donošenja odluka te time doprinijeti njima važnim promjenama. Poseban naglasak stavljen je na razvijanje volonterskih programa i mogućnost pokretanja različitih inicijativa od strane mladih. U praktičnom dijelu treninga sudionici su izrađivali predložak internetske stranice za mlade, te osmišljavali plan i program rada neke buduće udruge mladih.

 

Tema sljedeće radionice vezana je uz komunikaciju. Sudionici radionice upoznat će osnovne odrednice komuniciranja kao što su njezin sadržajni i odnosni aspekt, bit će govora o razlici između verbalne i neverbalne komunikacije kao i o samom procesu prijenosa i razumijevanja značenja poruke. Polaznici će osvijestiti pogrešne načine komunikacije kao što su selektivno slušanje, uvjeravanje i naređivanje, a iste će se potaknuti na korištenje nenasilne komunikacije kroz aktivno slušanje, asertivno izražavanje te suradnju i konstruktivno rješavanje problema.

 

U praktičnom dijelu radionice sudionici će, koristeći vještine uspješne komunikacije, pokušati pronaći način “rješavanja sukoba” u različitim problemskim situacijama. Ciljevi treninga su osvještavanje komunikacijskih obrazaca koji vladaju u zajednici, pronalazak vlastitog doprinosa konstruktivnom rješavanju problema i preuzimanje inicijative u sprječavanju nasilja ili neprihvatljivog ponašanja.

 

Radionica će se održati u subotu, 17.veljače s početkom u 13:30 sati u Info centru za mlade Makarska. Voditelj je Petar Kelvišer.

04 velj.

Edukacija: oblici organiziranog djelovanja mladih

Ciklus radionica za mlade iz područja građanskog odgoja i obrazovanja Građanski inkubator nastavlja se i dalje. U subotu, 3. veljače obrađivana je tako tema Demokracija i aktivno građanstvo. Polaznici radionice tom su se prilikom upoznali s osnovnim značajkama demokracije i aktivnog građanstva te razlikama između predstavničke i neposredne demokracije. U priči o razvoju demokratskih sustava od one atenske do suvremene, sudionici su dobili uvid u mijenjanje demokratskih standarda tijekom povijesti. Poseban naglasak stavljen je na objašnjenju pojma građanstva kao statusu i ulozi, a govorilo se i o različitim tipovima građanskog sudjelovanja. Sudionici su iznijeli vlastito viđenje demokracije i građanstva, a praktične vježbe odnosile su se na korištenje načela liberalne demokracije u rješavanju zajedničkih problema.

Tema sljedeće radionice je Aktivizam mladih na kojoj će sudionici pokušati osvijestiti potrebu rješavanja određenih problema ili poticanja promjena koje bi oni napravili u području vezanog uz mlade. Razmišljat će se o tome mogu li i mladi sudjelovati u procesima donošenja odluka te time doprinijeti njima važnim promjenama. Polaznici radionice imat će priliku upoznati neke oblike organiziranog djelovanja mladih kao što su udruge mladih i za mlade, vijeća učenika i savjet mladih. Poseban naglasak bit će stavljen na razvijanju volonterskih programa za mlade i mogućnost pokretanja različitih inicijativa od strane samih mladih. U praktičnom dijelu treninga sudionici će pokušati izraditi predložak internetske stranice za mlade, bavit će se osmišljavanjem rada udruge za mlade te će organizirati jednogodišnje aktivnosti vijeća učenika.

Radionica će se održati u subotu, 10.veljače s početkom u 15:00 sati u Info centru za mlade Makarska (Trg Hrpina 1). Voditelj je Petar Kelvišer.

02 velj.

Strukturirani dijalog s mladima: misli globalno, djeluj lokalno!

U sklopu provedbe Strukturiranog dijaloga s mladima, Info centar za mlade Makarska i udruga Ruke za bolju Makarsku prošlog su četvrtka ugostili predstavnike splitske udruge Info zona. Njezin predsjednik Darko Čop tom je prilikom održao panel raspravu sa skupinom mladih i predstavnicima Grada Makarske na temu „Rad s mladima i organizacije mladih za sve“. Kako je objasnio, strukturirani dijalog je metoda uključivanja mladih u procese donošenja odluka i dijalog s donositeljima odluka. Osmišljena je prije 10-ak godina na razini Europske unije s ciljem uključivanja najšireg kruga mladih u procese odlučivanja na europskoj razini. Danas se strukturirani dijalog primjenjuje i na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Zajednički dijalog mladih i donositelja odluka odvija se u tri faze, a konačni ishod su prijedlozi zajedničkih rješenja u područjima od važnosti za mlade.

 

– Mišljenje mladih u Makarskoj kao i onih koji kreiraju i provode lokalne politike za mlade zanima nas ponajprije zbog kvalitetne provedbe Lokalnog program djelovanja za mlade Grada Makarske te iznimnog truda udruge Ruke za bolju Makarsku oko unapređenje organiziranog, sustavnog i kvalitetnog rada s mladima na lokalnoj razini. Važnost razvoja rada s mladima i potrebe za izgradnjom vještina i profesionalnog razvoja radnika s mladima prepoznalo je i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koje je pripremilo projekt “Podrška razvoju i širenju rada s mladima u Hrvatskoj” za koji se predviđa financiranje iz Europskog socijalnog fonda, a koji se odnosi na profesionalizaciju rada s mladima te smjernice za izradu standarda zanimanja i kvalifikacija, rekao je Darko Čop.

 

Pitanja koja su se nametala tijekom panel rasprave odnosila su se na kvalitetu, kvantitetu i pravodobnost informacija koje mladi dobivaju u lokalnoj sredini vezano uz zdravlje, zapošljavanje, formalno i neformalno obrazovanje, stipendiranje, nastavak školovanja, vanškolske aktivnosti, volontiranje i sl. Mladi su i ovog puta izrazili nezadovoljstvo uvjetima u kojima rade obje makarske srednje škole, a poseban problem vide u nedostatku kulturno-zabavnih sadržaja za mlade. Mladi su se požalili i na nepostojanje sustavnih i kontinuiranih volonterskih programa, kao i na manjak pravovremenih i kvalitetnih informacija o ponudi fakulteta i studijskih programa. Prema njihovim riječima mladi su često prepušteni samostalnom i uglavnom površnom prikupljanju informacija o njima važnim stvarima te stoga traže veću institucionalnu podršku njihovom osamostaljenju i ulasku u svijet odraslih.

 

Dražen Nemčić, zamjenik makarskog gradonačelnika istaknuo je otvorenost i podršku gradske vlasti za sve kvalitetne i inovativne inicijative mladih i za mlade. Svjestan je problema s kojima se mladi susreću i žao mu je što Grad nema veću ingerenciju nad rješavanjem problema srednjoškolske populacije.

 

– Za ovogodišnju provedbu Lokalnog programa djelovanja za mlade iz proračuna je izdvojeno 15.000,00 kuna. Grad je ustupio svoj prostor za rad Info centra za mlade, a spremni smo financijski podržati i sve ostale projekte i programe usmjerene podizanju kvalitete života mladih, kazao je Nemčić.

Sličnog je mišljenja i Marina Andačić Krivić, savjetnica za predškolski odgoj, obrazovanje i šport u gradskom Odjelu za društvene djelatnosti. Njezina iskustva sa provoditeljima projekata usmjerenih prema mladima uglavnom su pozitivna, te se nada većem angažmanu i samih mladih u daljnjim projektima i inicijativama od šireg društvenog značaja.

 

Zaključak nedavne panel rasprave išao je pak u smjeru razmatranja sve glasnijeg zahtjeva za sustavnijom podrškom radu s mladima i iznalasku dodatnih financijskih sredstava koja će omogućiti daljnju profesionalizaciju udruga mladih i za mlade.