13 lip.

Pokret otoka zahtjeva vraćanje Zakona o koncesijama na javnu raspravu

Nakon što je u utorak, 13.06. Saborski Odbor za financije i državni proračun odobrio konačan prijedlog Zakona o koncesijama, isti se u srijedu 14.06. stavlja na raspravu Sabora, nakon čega već sljedeći tjedan ide u finalno izglašavanje. Uzimajući u obzir pomorsko dobro kao područje od iznimno strateške važnosti za Republiku Hrvatsku, Pokret otoka inzistira da se Zakon vrati na javnu raspravu te da se pomorsko dobro izuzme i regulira putem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

„U cilju definiranja održivog i odgovornog upravljanja resursima, s posebnom pažnjom na interese lokalnih zajednica koje žive na područjima na kojima se dodjeljuju koncesije, potrebno je dugoročno strateško promišljanje upravljanja pomorskim dobrom i koncesijama. Svjedočimo sumnjivim dodjelama koncesija i ubrzanim procesima donošenja zakona! Utvrđujemo nepostojanje jasno utvrđenih i strogih pravila o gospodarenju najvažnijim resursima – plažama, obalom, lukama i morem! Činjenica je da ne postoji višeslojni učinkoviti sustav nadzora nad upravljanjem pomorskim dobrom, što dovodi do kaotične situacije na terenu te zloupotrebe i devastacije pomorskog dobra.

Drugo čitanje Zakona predviđeno je uslijed cijelog ovog kaosa u Saboru oko sastavljanje nove Vlade i na rasporedu je u utorak ujutro, 13.06.2017! Ne možemo se oteti dojmu da se nekome izuzetno žuri donijeti ovaj Zakon u kaosu u kojem se Vlada nalazi, dok na otocima kreće sezona i malo se otočana može fokusirati i uključiti u proces kako bi shvatio što se zapravo ovim Zakonom događa i kako će sutra utjecati na njihovu golu egzistenciju na otoku, ali i duž cijele obale.

Prošli prijedlog Zakona je bio na savjetovanju i izvješće s tog savjetovanja je priloženo prijedlogu Zakona, no on je u međuvremenu mijenjan suprotno izvješću sa savjetovanja te je trebao ići na savjetovanje, što se nije dogodilo. Donošenjem Zakona o koncesijama ovaj zakon proglašava se krovnim zakonom i njime se uređuju koncesije na pomorskom dobru. Naime, do sada je u Zakonu stajalo da se ono što nije određeno Zakonom o koncesijama uređuje drugim zakonima i propisima, dok će donošenjem ovog prijedloga Zakona nužno biti provođenje usklađenja posebnih zakona te drugih izmjena koje uključuju i poslove nadzora. Usklađenje posebnih zakona koji čine sustav koncesija, uključujući i Zakon o pomorskom dobru, s ovim prijedlogom zakona planira se tijekom sljedećih šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o koncesijama. Dakle, izmjena Zakona o koncesijama nije samo izmjena ovog Zakona već i svih ostalih posebnih Zakona. To je sasvim dovoljan razlog da ga se makne iz procedure jer utječe na previše toga bez uključene javnosti, a na sve gleda samo i isključivo iz financijskog aspekta, ne uzimajući u obzir da je pomorsko dobro od posebnog interesa i stoga zaštićeno Ustavom.

Ovim se Zakonom otvaraju vrata manipulaciji i zlouporabi samih koncesija (naročito u slučaju pomorskog dobra) bez jasnih pravila upravljanja i strategije daljnjeg razvoja. Omogućava se da koncesiju dobije te provodi subjekt upitne ekonomske moći i stabilnosti. Već svjedočimo štetnim posljedicama olakog davanja koncesija na pomorskom dobru i nedostatnom nadzoru, što je štetno ne samo za lokalne zajednice i stanovništvo koje živi i radi na cijelom obalnom pojasu i otocima, nego o dalekosežnim posljedicama na kulturnu i prirodnu baštinu te na održivost resursa koji se koncesioniraju.

Nigdje u prijedlogu Zakona nije predviđeno uključivanje zainteresirane javnosti u postupak procjene opravdanosti koncesije niti u postupak odabira koncesionara. Smatramo izuzetno važnim da u tom postupku sudjeluju i predstavnici lokalnih zajednica u kojima se nalazi objekt koncesije kao i predstavnici zainteresirane javnosti koje će imati ulogu monitoringa rizika. Ovo je samo dio spornih dijelova predloženog Zakona. Budući da se radi o javnom dobru te o najvrjednijim resursima od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku i lokalne zajednice mišljenja smo da bi trebalo definirati jasne i stroge kriterije. Stoga inzistiramo na dodavanju članka kojim se pomorsko dobro izuzima iz Zakona o koncesijama, vraćanje prijedloga Zakona u normalnu proceduru i provođenje široke javna rasprave na ovu temu“, stoji u priopćenju za javnost Pokreta otoka – platforme za održivi i odgovoran razvoj hrvatskih otoka.