Mladi u lokalnoj zajednici

Polazišna problematika

Nacionalni trend iseljavanja mladih iz manjih sredina u potrazi za poslom i boljom budućnošću nažalost nije zaobišao ni Makarsku. Dio mladih ljudi koji u gradu ostaje ili se nakon završenog studija u njega vraća ne pokazuje veliki interes za aktivno uključenje u osmišljavanje javnih politika kao preduvjeta za ostvarivanje profiliranih ciljeva svojstvenih mladima. S druge strane, političke strukture na institucionalnoj i općedruštvenoj razini nemaju puno sluha za potrebe mladih što u konačnici rezultira zatvorenim krugom besperspektivnosti života mlađe populacije na području jedne mikro sredine kao što je Makarska.

Cilj

Potaknuti mlade na aktivnije uključenje u kreiranje javnih politika kroz rad Savjeta mladih Grada Makarske i osmišljavanje daljnjih inicijativa vezanih za rješavanje problema osnovnoškolske, srednjoškolske, studentske i post-studentske populacije.

Promjena koja se želi postići:

Stvaranje preduvjeta za realizaciju više projekata namijenjenih mladima: poboljšanje rada Savjeta mladih, pronalazak prostora za svojevrsni Klub mladih, kvalitetno osmišljavanje slobodnog vremena, provedba inicijativa iz područja volontiranja i među-vršnjačke pomoći i sl.

Očekivani ishod

Mijenjanje društvene paradigme u kojoj mladi ljudi ostaju na periferiji političkog odlučivanja i pomoć istima u njihovu samostalnom osmišljavanju strateških planova vezanih za sadržajniji i perspektivniji život u lokalnoj zajednici.

Aktivnosti

Provedba anketnog ispitivanja i  panel rasprava, organizacija predavanja i radionica, kreiranje medijskih sadržaja za mlade.

Društveni i institucionalni učinak

Poboljšanje rada Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela unutar Gradskog vijeća s pravom pokretanja različitih inicijativa. Kroz redovite sastanke, javna okupljanja i radionice, mladi uče artikulirati svoje zahtjeve i razvijaju kulturu javnog diskursa. Time se jasnije uočavaju ostali problemi koje muče mlade kao i sami načini njihova rješenja, što pozitivno utječe na ostanak mladih u njihovu matičnom gradu kroz profesionalni i volonterski rad u pojedinim udrugama i na raznim projektima.

Promocija i evaluacija

Promocija programa odvija se putem svih dostupnih lokalnih medija (novine, radio, lokalna TV, novinski portali i službeni portal Grada Makarske). U specijaliziranim emisijama na radiju i rubriciranim člancima u novinama objavljuju se sve informacije vezane za program. Uvodna predavanja organiziraju se u osnovnim i srednjim školama, a svojevrsni promotori program su i makarski studenti u Splitu, Zagrebu, Zadru, Rijeci i dr