Policy monitoring

Program Policy monitoring vezan je uz proces istraživanja, analize i zagovaranja u području javnih politika.  Kako bi unaprijedili socijalnu uključenost i položaj određene skupine građana u lokalnoj sredini važno je razumjeti proces stvaranja javnih politika, naučiti kako te javne politike analizirati te na koji način zagovarati potrebne promjene.

Cilj programa je kroz edukaciju i primijenjeno znanje ponuditi odgovore na pitanje kako analizirati i zagovarati javne politike te kako zagovaranje temeljiti na relevantnim podacima i istraživanjem utvrđenim potrebama. Posebnu pažnju program posvećuje određenju pojma javnih politika te važnosti uključivanja građana, organizacija civilnog društva i nezavisnih stručnjaka u njihovo oblikovanje, praćenje i vrednovanje.

Program također nudi i neke alate za analizu javnih politika koje građani mogu koristiti u zagovaranju temeljenom na istraživanju i analizi podataka te oblikovanje procesa javnog zagovaranja kroz analizu dionika i usmjeravanje pažnje javnosti na konkretan problem koji se želi riješiti.