Abeceda aktivnog građanstva

Projekt se provodi u partnerstvu sa Savjetovalištem Lanterna i uz financijsku potporu Grada Makarska (10.000, 00 kn). Projekt je dio provedbe Lokalnog programa djelovanja za mlade grada Makarske za razdoblje od 2016. do 2020., strateškog dokumenta za kreiranje javnih politika za mlade, usvojenog na sjednici Gradskog vijeća, 22. studenog 2016.

Cilj projekta je kroz edukaciju, ispitivanje i analizu javnih politika približiti mladima koncept aktivnog građanina kao uloge koju isti trebaju preuzeti i prakticirati u različitim segmentima društvenog života lokalne zajednice.

Projektne aktivnosti odnose se na ispitivanje stavova i potreba mladih vezano za obrazovanje i razinu njihove uključenosti u procese odlučivanja. U prostorima srednje škole organiziran je info štand gdje su mladi volonteri dijelili prigodne info letke i pozivali ostale mlade na sudjelovanje na radionicama i edukacijskim treninzima. Ostale javno-zagovaračke aktivnosti odnose se na ispitivanje percepcije društvenih problema u zajednici od strane mladih te potreba koje mladi iskazuju unutar lokalne zajednice.

Edukacijski moduli vezani su uz aktivizam mladih, oblike učeničkog organiziranja, ulogu vijeća učenika i načine njegovog osnaživanja, komunikaciju, javni nastup, uspješno pregovaranje, strateško planiranje, prikupljanje novčanih sredstava (fundraising), održivi razvoj te borbu protiv korupcije, predrasuda i diskriminacije.

Kroz simulaciju vođenja sjednice Gradskog vijeća i sudjelovanje na tematskoj sjednici Gradskog vijeća mlade se nastoji uključiti u praćenje rada Gradskog vijeća, analizu rada različitih gradskih odbora i predlaganje akcijskih mjera u provedbi lokalne politike za mlade. Također se nastoji utvrditi učestalost korištenje usluga gradskih ustanova u kulturi od strane mladih, uz predlaganje mjera za unapređenje života mladih kroz osposobljavanje društvenih prostora i uključenje mladih u kreiranje kulturno-zabavne ponude.

Trajanje projekta: veljača – prosinac 2017.