Građanski inkubator

Svrha

Obrazovanje djece i mladih za ljudska prava i demokratsko građanstvo kao cjeloživotni proces sa širokim spektrom dionika te formalnih, neformalnih i informalnih sredstava za obrazovanje.

Cilj

Odgoj i obrazovanje aktivnih građana i građanki – aktivnih subjekata, nositelja društvene promjene koji poznaju i razumiju društveno-političke procese, kritički ih promišljaju i nenasilno djeluju s ciljem smanjenja društvene nejednakosti i poticanja društvene inkluzije. Kroz projekt sudionici dobne starosti između 15 i 30 godina opisuju, analiziraju, tumače, prosuđuju i rješavaju pitanja i probleme koji su važni za njih osobno u kontekstu osiguranja političkog, društvenog, kulturnog, gospodarskog i ekološkog razvoja društva u kojem žive.

Sadržaj

Politička i medijska pismenost, ljudska prava, interkulturalnost, ekonomija i ekologija,

Okvire teme

Identitet, komunikacija,  predrasude i stereotipi, diskriminacija, demokracija i građanstvo, sukob, ljudska prava, civilno društvo i aktivizam.

Metode

Debata, oluja ideja, rasprava, projekt, rješavanje problema, prepričavanje, pretraživanje interneta i tiskovnih medija, intervju, anketa, esej, igranje uloga, simulacija vođenja, aktivno slušanje, posredovanje, pregovaranje, arbitraža, medijacija, upoznavanje s radom institucija.

mulz 2