Info centar za mlade Makarska

Info centar za mlade Makarska projekt je koji provodi udruga Ruke za bolju Makarsku, u suradnji sa Savjetovalištem Lanterna i uz financijsku potporu Grada Makarska, a u skladu s ciljevima strateškog dokumenta Lokalni program djelovanja za mlade grada Makarska za razdoblje od 2016. do 2020. Info centar za mlade Makarska pruža sustavno informiranje, savjetovanje, podršku i educiranje mladih u svrhu stvaranja preduvjeta za poboljšanje kvalitete života mladih te njihove uspješne uključenosti u život lokalne zajednice.

Info centar za mlade Makarska pruža tehničku pomoć organizacijama civilnog društva kroz edukaciju, savjetovanje i osmišljavanje zajedničkih sadržaja za mlade. Prostor u vlasništvu Grada Makarske na adresi Trg Hrpina 1 koristi se kao javni suradnički prostor koji, osim za informiranje i savjetovanje mladih, služi i za održavanje edukativnih radionica, tribina, prezentacija, panel rasprava ali i društvenih događanja kao što su manji koncerti, glazbene slušaonice, izložbe, tematska druženja, i sl.

Lokalni info centar za mlade Makarska prikuplja sve relevantne podatke o institucijama, udrugama, klubovima i društvima koje rade s mladima. Informacije o dosadašnjim, aktualnim i budućim aktivnostima pojedine organizacije mogu se slati na icm.makarska@gmail.com.

Više na: http://www.infoma.org/  https://www.facebook.com/infocentarzamlademakarska/